Phương pháp Tiếp Cận và Khung Chiến lược ESG của Tập đoàn TTI

Tính bền vững đã ăn sâu vào quá trình ra quyết định và chiến lược tổng thể của chúng tôi, từ đó tạo ra giá trị đáng kể cho tất cả các bên liên quan dựa trên bốn định hướng chiến lược chính.

Cách tiếp cận và chiến lược ESG của Tập đoàn TTI bắt đầu từ các sản phẩm không dây của chúng tôi, tạo ra lượng khí thải thấp trong quá trình sử dụng và đảm bảo sức khỏe cũng như an toàn cho người dùng. Để đạt được điều này, chúng tôi nhận ra sự quan trọng của việc tương tác liên tục với các bên liên quan để hiểu và đáp ứng nhu cầu của họ, cũng như tuân thủ các tiêu chuẩn ngày càng cao về pháp lý, ngành nghề, môi trường, sức khỏe và an toàn.

Các Thương hiệu Mạnh của TTI đại diện cho một di sản thành công trong việc phát triển các sản phẩm sáng tạo, bền bỉ, đáng tin cậy, an toàn và bền vững nhằm đáp ứng các yêu cầu thay đổi liên tục của người tiêu dùng. Việc phân bổ tài nguyên một cách có trách nhiệm để tạo ra các Sản phẩm Sáng tạo là ưu tiên hàng đầu trong hành trình chuyển đổi của chúng tôi. Chúng tôi đã chuyển từ các giải pháp truyền thống như dùng xăng, dùng điện, thủ công, thủy lực và khí nén sang các giải pháp thay thế sử dụng pin không dây. Bằng cách chuyển sang công nghệ không dây, chúng tôi đang loại bỏ những tác động tiêu cực đến môi trường, sức khỏe và an toàn của các công nghệ lỗi thời.

Nền tảng cho sự thành công ở hiện tại và trong tương lai của chúng tôi được thúc đẩy bởi các Nhân sự Vượt trội. Bắt đầu bằng việc tuyển dụng những người phù hợp, sau đó chúng tôi bồi dưỡng và giữ chân họ thông qua Chương trình Phát triển Kỹ năng Lãnh đạo (LDP) - trọng tâm trong chiến lược và văn hóa của chúng tôi. Chúng tôi cam kết tạo ra một môi trường làm việc đa văn hóa, đa dạng và hòa nhập, nơi mà tất cả các cấp bậc nhân sự có thể phát triển, đồng thời xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho doanh nghiệp của chúng tôi.

Cam kết của chúng tôi đối với con người còn được mở rộng ra bên ngoài. Chúng tôi tích cực đầu tư vào các bên liên quan, bao gồm các nhà cung cấp, khách hàng, cổ đông, đối tác toàn cầu và cộng đồng địa phương trên toàn thế giới. Nhờ áp dụng định hướng chiến lược Vận hành Xuất sắc, chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất về tính liêm chính trong chuỗi giá trị của mình.

TTI luôn luôn đề cao các thực hành có trách nhiệm và kỷ luật trong suốt quá trình vận hành. Điều này bao gồm việc giảm khí phát thải carbon trong quá trình sản xuất, xử lý chất thải một cách có trách nhiệm và bảo tồn vốn tài nguyên tự nhiên, chẳng hạn như nước. Ngoài ra, chúng tôi cũng chú trọng đến việc tuân thủ các giá trị đạo đức trong quá trình tìm nguồn cung ứng, tối ưu hóa chuỗi cung ứng, đồng thời sửa chữa và xử lý sản phẩm đến hết vòng đời một cách hiệu quả.

Là một phần trong kế hoạch giảm khí phát thải carbon của chúng tôi, lượng khí thải thuộc Phạm vi 1 và Phạm vi 2 trong năm 2021 đã được xem xét và xác định là mức cơ sở của chúng tôi. TTI cũng đang trong quá trình hoàn thành bản đồ phát thải Phạm vi 3 và dự kiến sẽ thông báo kết quả vào năm 2025.

Để mở rộng quá trình tiếp cận, chúng tôi đã thiết lập một mục tiêu chính thức về chất thải là đạt 90% tỷ lệ xử lý chất thải không đưa vào bãi chôn lấp đến năm 2030.

Bên cạnh cam kết chính thức của chúng tôi với SBTi vào đầu năm 2023, chúng tôi cũng tuân thủ các khuôn khổ tiêu chuẩn của SASB và các khuyến nghị của TCFD.

Cùng với việc tuân thủ UNSDG, chúng tôi cũng tiếp tục tham gia và là thành viên với các tổ chức như GRI, Call2Recycle và Liên minh Doanh nghiệp Trách nhiệm (RBA).

Đối với bất kì lĩnh vực nào nằm trong bốn lĩnh vực tập trung của chúng tôi - Sản phẩm, Môi trường, Xã hội và Quản trị - chúng tôi đều nêu rõ cách quản lý các vấn đề chính về bền vững, những vấn đề quan trọng và ý nghĩa đối với hoạt động kinh doanh của chúng tôi trong năm 2023, cùng với các mục tiêu và sáng kiến đưa chúng tôi đến gần hơn với việc đạt được mục đích chung của mình.