Dẫn lối Thành công

Bạn đã sẵn sàng cho bước tiến sự nghiệp tiếp theo? Tham gia TTI và cùng nhau đi đến thành công.

Chương trình Phát triển Kỹ năng Lãnh đạo

Cốt lõi trong chiến lược kinh doanh của Techtronic Industries (TTI) chính là con người. Kiến thức ngành mà TTI đã tích lũy qua nhiều thập kỷ được truyền lại qua Chương trình Phát triển Kỹ năng Lãnh đạo (LDP) để nuôi dưỡng các nhà lãnh đạo tương lai, những người thúc đẩy văn hóa làm việc với hiệu suất cao của Tập đoàn.
ldp_cover