Hội đồng Quản trị của TTI thực hiện vai trò lãnh đạo chủ động và đưa ra những nhận định có giá trị, đóng góp tích cực trong việc phát triển các chiến lược dài hạn của Tập đoàn. Hội đồng Quản trị đảm bảo sự liên kết giữa các hoạt động kinh doanh của Tập đoàn và các sáng kiến chiến lược nhằm mang lại tăng trưởng lợi nhuận bền vững và giá trị lâu dài cho Cổ đông.

Công ty cam kết tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn cao về Quản trị Doanh nghiệp nhằm nâng cao lợi ích của Cổ đông và thúc đẩy các mục tiêu phát triển bền vững. Một Hội đồng Quản trị chất lượng (“Hội đồng”) với kỹ năng, kinh nghiệm và quan điểm đa dạng cân bằng là rất quan trọng đối với Công ty để quản lý rủi ro, kiểm soát nội bộ và lãnh đạo hiệu quả, cũng như đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trước tất cả các Cổ đông. Hội đồng Quản trị xem xét các quy tắc ứng xử, chính sách và thông lệ, nguyên tắc Quản trị Doanh nghiệp và việc công bố Báo cáo Quản trị Doanh nghiệp. Các hoạt động này nhằm cải tiến các thông lệ Quản trị Doanh nghiệp của Công ty, đảm bảo các thông lệ Quản trị Doanh nghiệp của Công ty luôn đi cùng các với cập nhật mới nhất của luật, quy tắc và quy định hiện hành.

Giám đốc Điều hành Tập đoàn

Horst Julius Pudwill
Trách nhiệm:
 • Giám đốc Điều hành Tập đoàn
 • Lập kế hoạch chiến lược
 • Phát triển hoạt động
Ông Horst Julius Pudwill, 78 tuổi, là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của TTI. Ông đã đảm nhận chức vụ này kể từ khi đồng sáng lập Tập đoàn vào năm 1985. Đến năm 2008, ông kiêm thêm chức vụ Tổng Giám đốc Điều hành. Với vai trò Chủ tịch Hội đồng Quản trị, ông Pudwill tập trung vào việc xây dựng kế hoạch và chiến lược phát triển của Tập đoàn, đồng thời tiếp tục giám sát các hoạt động cùng với Tổng Giám đốc Điều hành báo cáo trực tiếp cho ông. Ông Pudwill có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại, kinh doanh và thương mại quốc tế. Ông Pudwill cũng là Giám đốc của Sunning Inc., Công ty có cổ phần thuộc vốn chủ sở hữu của TTI.

Ông Pudwill có bằng Thạc sĩ Khoa học Kỹ thuật và bằng Thương mại Tổng hợp.

Ông Pudwill là cha của ông Stephan Horst Pudwill, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành Tập đoàn.
Stephan Horst Pudwill
Trách nhiệm:
 • Giám đốc Điều hành Tập đoàn
 • Quản lý, Cải thiện và Giám sát hoạt động nội bộ
 • Liên kết Chiến lược
Ông Stephan Horst Pudwill, 46 tuổi, gia nhập Tập đoàn năm 2004. Ông Pudwill được bổ nhiệm làm Giám đốc Điều hành năm 2006 và sau đó được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Công ty vào ngày 1 tháng 10 năm 2016. Ông chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý, cải tiến và giám sát hoạt động nội bộ và xác định các cơ hội kinh doanh tổng hợp trong Tập đoàn.

Trước khi gia nhập Tập đoàn, ông Pudwill đã giữ các vị trí quản lý tại Daimler Chrysler AG bao gồm tiếp thị sản phẩm và lập kế hoạch chiến lược cho nhóm xe hơi Mercedes-Benz.

Ông Pudwill có bằng Cử nhân Nghệ thuật của Đại học British Columbia và là con trai của ông Horst Julius Pudwill.
Joseph Galli Jr
Trách nhiệm:
 • Giám đốc Điều hành Tập đoàn
 • Hợp nhất
 • Tăng cường bán hàng Toàn cầu
 • Quản lý Hoạt động Kinh doanh và Đội ngũ Quản lý Toàn cầu
Ông Joseph Galli Jr, 64 tuổi, gia nhập Tập đoàn năm 2006 với vai trò là Giám đốc Điều hành của Techtronic Appliances và được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Điều hành của TTI kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2008. Ông chịu trách nhiệm tích hợp các hoạt động mua lại ở Bắc Mỹ và Châu Âu và nâng cao tiềm năng bán hàng toàn cầu của danh mục thương hiệu mạnh của Tập đoàn. Ông cũng chịu trách nhiệm lãnh đạo đội ngũ quản lý trong các hoạt động hàng ngày của Tập đoàn.

Ông Galli gia nhập Black & Decker vào năm 1980, nơi ông đã làm việc hơn 19 năm và giữ nhiều vị trí quản lý cấp cao khác nhau, vươn lên vị trí Chủ tịch của Phụ kiện và Dụng cụ điện Toàn cầu. Trong nhiệm kỳ của mình tại Black & Decker, ông chịu trách nhiệm cho việc ra mắt rất thành công các dụng cụ điện hạng nặng Nhãn hiệu “DeWalt®” vào năm 1992. Sau khi rời Black & Decker, ông Galli gia nhập Amazon.com với vị trí Giám đốc, Chủ tịch và Giám đốc điều hành Từ năm 1999 đến năm 2000. Từ năm 2001 đến năm 2005, ông là Giám đốc kiêm Tổng Giám đốc của Newell Rubbermaid Inc.

Ông Galli tốt nghiệp Đại học Bắc Carolina năm 1980 với bằng Cử nhân Khoa học Quản trị Kinh doanh. Năm 1987, ông lấy bằng MBA tại Loyola College ở Baltimore, Maryland.
Patrick Kin Wah Chan
Trách nhiệm:
 • Giám đốc Điều hành Tập đoàn
 • Quản lý vận hành sản xuất
Ông Patrick Kin Wah Chan, 63 tuổi, gia nhập Tập đoàn năm 1988 và được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành năm 1990. Hiện ông phụ trách các hoạt động sản xuất của Tập đoàn.

Ông Chan hiện là Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài của thành phố Đông Quan, ông cũng là Phó Giám đốc Chi hội Công cụ Điện của Hiệp hội Công nghiệp Thiết bị Điện Trung Quốc.

Ông Chan là thành viên của Hiệp hội Kế toán Công chứng và Viện Kế toán Công chứng Hồng Kông.
Frank Chi Chung Chan
Trách nhiệm:
 • Giám đốc Điều hành Tập đoàn
 • Quan hệ doanh nghiệp
 • Quản lý tài chính tập đoàn
Ông Frank Chi Chung Chan, 69 tuổi, gia nhập Tập đoàn năm 1991 và được bổ nhiệm làm Giám đốc Điều hành năm 1992. Hiện ông chịu trách nhiệm về các vấn đề doanh nghiệp và quản lý tài chính của Tập đoàn.

Ông Chan là thành viên của Hiệp hội Kế toán Công chứng và Viện Kế toán Công chứng Hồng Kông, thành viên của Viện Kế toán Công chứng Anh & xứ Wales và đủ điều kiện hành nghề Kế toán Công chứng tại Hồng Kông.

Ông Chan hiện là Giám đốc độc lập không điều hành của Gold Peak Industries (Holdings) Limited được niêm yết trên thị trường chứng khoán Hồng Kông.
Camille Jojo
Ông Camille Jojo, 67 tuổi, được bổ nhiệm lần đầu tiên vào vị trí Giám đốc Không Điều hành vào ngày 30 tháng 10 năm 2015 và được tái bổ nhiệm là Giám đốc Điều hành có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12 năm 2023. Ông Jojo được bổ nhiệm làm Trưởng bộ phận Pháp chế, Tuân thủ và Quản trị Doanh nghiệp của Tập đoàn vào ngày 1 tháng 12 năm 2023. Ông Jojo đã hành nghề Luật sư tại Hồng Kông trong hơn 35 năm liên tục với tư cách là chuyên gia về (i) tố tụng dân sự tại các tòa án tối cao của Hồng Kông; (ii) trọng tài; và (iii) tuân thủ. Ông tốt nghiệp bằng Cử nhân Luật (Hons.) từ Đại học Cardiff năm 1977 và nhận được Chứng chỉ Kiểm tra trình độ Chuyên môn từ Trường Cao đẳng Luật Guildford năm 1978. Ông đủ điều kiện hành nghề và được bổ nhiệm làm Luật sư của Tòa án tối cao Anh và xứ Wales vào năm 1980, làm Luật sư của Tòa án tối cao Hồng Kông vào năm 1982 và làm Luật sư của Tòa án tối cao Victoria, Úc vào năm 1984. Ông Jojo đã được kết nạp làm thành viên của Viện trọng tài Quốc tế (Chartered Institute of Arbitrators) vào tháng 11 năm 1997. Ông là thành viên Ủy ban Luật Phá sản của Hội Luật sư kể từ năm 1996 và được cấp Quyền Kháng cáo Cao hơn với tư cách là Luật sư tố tụng đối với các vụ kiện dân sự tại Tòa án Hồng Kông vào năm 2015. Ông Jojo đã được trao giải Luật sư Giải quyết Tranh chấp của năm 2018 tại Giải thưởng Luật Hồng Kông lần thứ 17.

Giám đốc Không Điều hành

Roy Chi Ping Chung
Giáo sư Roy Chi Ping Chung GBS BBS JP, 70 tuổi, là Đồng sáng lập TTI. Giáo sư Chung, trước đây là Giám đốc Điều hành Tập đoàn từ năm 1985, được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Tập đoàn kiêm Giám đốc Điều hành của Công ty vào ngày 18 tháng 4 năm 2007. Ông được tái bổ nhiệm vị trí Giám đốc Không điều hành của Công ty kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2011.

Giáo sư Chung có bằng Tiến sĩ Kỹ thuật của Đại học Warwick, Vương quốc Anh và bằng Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh của Đại học Thành phố Macau. Ông được Đại học Warwick, Vương quốc Anh bổ nhiệm làm Giáo sư Công nghiệp vào tháng 12 năm 2010. Ông được trao bằng Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh danh dự của Đại học Macau và bằng Tiến sĩ Khoa học danh dự của Đại học Warwick, Vương quốc Anh vào năm 2019 , Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh Danh dự của Đại học Lĩnh Nam năm 2015, Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh Danh dự của Đại học Bách khoa Hồng Kông năm 2007 và Bằng Tiến sĩ Danh dự của Đại học Newcastle, New South Wales, Australia năm 2006. Ông đã được trao tặng Ngôi sao Bauhinia Vàng (GBS) và Ngôi sao Bauhinia Đồng (BBS) của Chính phủ Đặc khu Hành chính Hồng Kông vào ngày 30 tháng 6 năm 2017 và ngày 1 tháng 7 năm 2011. Ông cũng được Chính phủ Đặc khu Hành chính Hồng Kông bổ nhiệm là Thẩm phán Hòa Giản ("Justice of the Peace") vào ngày 1 tháng 7 năm 2005 và giành được Giải thưởng Nhà công nghiệp trẻ Hồng Kông vào năm 1997. Vào tháng 11 năm 2014, ông tiếp tục được trao giải Nhà công nghiệp của năm.

Giáo sư Chung là Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Hồng Kông từ tháng 7 năm 2011 đến tháng 7 năm 2013 và là Chủ tịch danh dự của Liên đoàn kể từ ngày 5 tháng 7 năm 2013. Ông được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Đào tạo nghề từ tháng 1 năm 2018 đến tháng 12 năm 2019. Ông cũng là Người sáng lập và Chủ tịch Quỹ từ thiện Tương Lai Tươi Sáng.

Giáo sư Chung cũng là Giám đốc độc lập không điều hành của TK Group (Holdings) Limited, Vitasoy International Holdings Limited và Fujikon Industrial Holdings Limited (Ông đã ngừng đảm nhận vị trí này bắt đầu từ ngày 23 tháng 6 năm 2021).

Giám đốc Không Điều hành Độc lập

Peter David Sullivan
Ông Peter David Sullivan, 74 tuổi, được bổ nhiệm làm Giám đốc Không Điều hành Độc lập từ ngày 01 tháng 02 năm 2008. Trước đây Ông giữ chức vụ Giám đốc Điều hành kiêm Tổng Giám đốc Điều hành của Ngân hàng Standard Chartered (Hong Kong). Ông chịu trách nhiệm quản trị các hoạt đông nhượng quyền của Tập đoàn Standard Chartered tại Nhật Bản, Úc, Philippines và Ngân Hàng Bohai ở Thiên Tân, Trung Quốc. Ông cũng đã giữ một số vị trí quan trọng khác, bao gồm Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng Hồng Kông và Phòng Thương mại Anh.

Ông Sullivan hiện là Chủ tịch của Circle BMI Health LTD. Trước đó, ông là Giám đốc Không Điều hành của AXA ASIA, AXA China Region Insurance Company Limited, AXA Wealth Management Ltd, AXA General Insurance Hồng Kông và đã thôi nắm giữ các vị này vào ngày 1 tháng 5 năm 2021. Ông thôi giữ chức Giám đốc Không Điều hành trong Hội đồng Quản trị của Standard Bank Group và The Standard Bank of South Africa Limited vào tháng 05 năm 2020. Ông Sullivan từng là Giám đốc Không Điều hành Độc lập của Standard Bank plc London và SmarTone Telecommunications Holdings Limited, Giám đốc Không Điều hành của AXA Asia Pacific Holdings Limited - công ty được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Úc và New Zealand.

Ông Sullivan có bằng Cử nhân Khoa học (Giáo dục Thể chất) của Đại học New South Wales (Wollongong).
Johannes-Gerhard Hesse
Ông Johannes-Gerhard Hesse (thường được biết đến là Hans-Gerd Hesse), 63 tuổi, được bổ nhiệm làm Giám đốc Không Điều hành Độc lập của Công ty, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 2016. Ông Hesse tốt nghiệp bằng Cử nhân Quản trị Kinh doanh của trường Đại học Cologne và có kinh nghiệm sâu rộng về quản trị kinh doanh, chiến lược, lãnh đạo và quản trị doanh nghiệp ở Châu Âu và Châu Á.

Sự nghiệp của ông Hesse vươn tầm toàn cầu vào năm 1988 khi ông gia nhập RJ Reynolds International, một bộ phận của RJR Nabisco Inc., Nơi đây ông đã đảm nhận các vị trí nghiên cứu thị trường, tiếp thị ở Đức, trụ sở khu vực của công ty ở Thụy Sĩ và Cộng hòa Séc. Năm 1996, ông được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Hungary và năm 1998 ông được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch phụ trách marketing khu vực Cộng đồng các Quốc gia độc lập và vùng Baltic (tức Liên bang Xô-Viết trước đây). Năm 1999, JT International, một bộ phận của Japan Tobacco Inc. (“JTI”), bổ nhiệm ông Hesse làm Tổng Giám đốc khu vực Singapore, Philippines và Australasia. Ông trở thành Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc tại Trung Quốc vào năm 2002, đồng thời giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Liên doanh Thuốc lá Hoa Kỳ Trung Quốc tại Hạ Môn. Năm 2003, ông được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch phụ trách Chiến lược Doanh nghiệp tại trụ sở toàn cầu của JTI. Năm 2007, ông Hesse gia nhập Ủy ban Điều hành của JTI với tư cách là Chủ tịch Khu vực Châu Á Thái Bình Dương có trụ sở tại Hồng Kông, đồng thời nắm giữ các trách nhiệm quản trị và giám đốc hội đồng quản trị tại các chi nhánh của Tập đoàn JTI ở Châu Á. Ông thôi giữ các chức vụ này vào cuối năm 2010. Từ năm 2011 trở đi, ông Hesse bắt đầu phát triển công ty đầu tư và tư vấn kinh doanh của mình.
Robert Hinman Getz
Ông Robert Hinman Getz, 60 tuổi, được bổ nhiệm làm Giám đốc Không Điều hành độc lập của Công ty, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020. Ông Getz có hơn 30 năm kinh nghiệm là nhà tư vấn và nhà đầu tư cổ phần tư nhân và cố vấn. Ông có kinh nghiệm sâu rộng về vốn cổ phần công và tư nhân, giao dịch nợ, giao dịch mua lại và sáp nhập quốc tế. Ông Getz có bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh chuyên ngành Tài chính của trường Đại học New York, và bằng Cử nhân chuyên ngành Quan hệ quốc tế, hạng ưu, của trường Đại học Boston.

Ông Getz hiện là Nhà sáng lập và Đối tác quản lý của Pecksland Capital, một công ty tư vấn và đầu tư tư nhân từ năm 2016. Ông Getz trước đây từng là Đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của Cornerstone Equity Investors, một công ty cổ phần tư nhân có trụ sở tại New York, từ năm 1996 đến 2016. Trước khi thành lập Cornerstone vào năm 1996, ông Getz từng là Giám đốc điều hành và Đối tác của Prudential Equity Investors và công ty tiền thân là Prudential Venture Capital.

Ông Getz đã vai đảm nhiệm vai trò Giám đốc nhiều Công ty công và tư nhân của Hoa Kỳ và Quốc tế trong lĩnh vực công nghệ, sản xuất, tài chính, kim loại và khai khoáng. Hiện ông Getz là Chủ tịch Không Điều hành của Hội đồng quản trị Haynes International, Inc. (HAYN:NSDQ), một Công ty phát triển tích hợp công cộng đặt trụ sở chính tại Mỹ, chuyên sản xuất các hợp kim đặc biệt chủ yếu để sử dụng trong ngành hàng không vũ trụ và công nghiệp ứng dụng. Ông cũng là Giám đốc Không điều hành của Ero Copper Corp. (ERO:TSE), một Công ty đại chúng chuyên thăm dò và khai thác đồng của Brazil. Trước đây, ông Getz đảm nhiệm vị trí Giám đốc Không điều hành của Newmarket Gold Inc. cho đến năm 2016, đây là một Công ty đại chúng của Úc chuyên thăm dò và khai thác vàng trước khi được Kirkland Lake Gold mua lại vào năm 2017. Ông cũng đảm nhiệm vai trò Giám đốc Không Điều hành của Jaguar Mining Inc. cho đến tháng 12 năm 2019, đây là một Công ty đại chúng khai thác vàng của Brazil. Ông Getz là thành viên Hiệp hội Giám đốc Doanh nghiệp Quốc gia.
Virginia Davis Wilmerding
Bà Virginia Davis Wilmerding 53 tuổi, được bổ nhiệm làm Giám đốc Không Điều hành Độc lập của Công ty vào ngày 09 tháng 04 năm 2021. Bà có bằng A.B. chuyên ngành Nghiên cứu Đông Á của trường Đại học Princeton. Bà là cố vấn uy tín, giàu kinh nghiệp về rủi ro và chuyên gia trong các lĩnh vực môi trường, xã hội và quản trị (ESG).

Bà Wilmerding hiện là Đối tác của FGS Global (được thành lập trên cơ sở sát nhập Finsbury Glover Hering và Sard Verbinnen), một Tập đoàn tư vấn toàn cầu về truyền thông, chiến lược tài chính và các vấn đề cốt lõi, hoạt động tại Trung Quốc, châu Á và Hoa Kỳ. Bà đã cố vấn cho lãnh đạo các Công ty niêm yết hàng đầu tại châu Á, châu Âu và Hoa Kỳ về các vấn đề cốt lõi và tình hình tài chính phức tạp bao gồm các giao dịch trên thị trường vốn, quản trị và hành động, các thách thức liên quan đến địa chính trị, quản lý danh tiếng và cam kết với nhà đầu tư. Trước khi gia nhập FGS Global, bà Wilmerding là Đối tác của Brunswick Group. Tại đây, từ năm 2010 đến năm 2020, bà đã hỗ trợ đơn vị thúc đẩy mạnh mẽ sự tăng trưởng hoạt động kinh doanh tại châu Á.

Trong hơn 13 năm làm cố vấn cho cả hai tập đoàn, bà đã lãnh đạo hoạt động kinh doanh lĩnh vực công nghệ, truyền thông và viễn thông (TMT) trên khắp khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và là một trong những nhà lãnh đạo toàn cầu về thực hành quản trị và ESG. Bà còn có kinh nghiệm phát triển kinh doanh và điều hành liên danh cho Hutchison Whampoa và Lucent Technologies tại Hồng Kông và Thượng Hải từ năm 1991 đến năm 1996 và phụ trách quan hệ doanh nghiệp cho các Công ty tư nhân của Mỹ chuyên cung cấp dịch vụ Internet tại Boston. Bà sử dụng thành thạo tiếng Quan Thoại và có thể đọc viết tiếng Trung.

Bà là Thành viên hội đồng sáng lập và điều hành của 30% Club Hong Kong và là Thành viên Hội đồng Thụ ủy của Princeton tại châu Á (PiA) giai đoạn 1997 – 2021, nơi bà phục vụ trong các ủy ban điều hành, đề cử và phát triển. Năm 2022, bà Wilmerding đã được trao Chứng chỉ của viện CFA về Đầu tư ESG và vào năm 2021, bà được trao Chứng chỉ Giám đốc Không Điều hành Cấp độ 7 của Financial Times – bằng sau Đại học Chính quy dành cho các Giám đốc Không Điều hành. Bà Wilmerding thường xuyên viết bài về các vấn đề thời sự, ESG/quản trị và bà đã xuất bản cuốn cẩm nang doanh nghiệp dành cho phụ nữ năm 2006 (John Wiley & Sons).
Caroline Christina Kracht
Ủy ban:
Bà Caroline Christina Kracht, 50 tuổi, được bổ nhiệm làm Giám đốc Không Điều hành Độc lập của Công ty vào ngày 07 tháng 3 năm 2022. Bà Kracht là chuyên gia cố vấn cho hội đồng quản trị và đội ngũ quản lý cấp cao về chiến lược kinh doanh và tài chính doanh nghiệp, mua bán và sáp nhập, cũng như thị trường vốn. Bà có bằng Thạc sĩ Quản lý (Loại Xuất sắc), bằng Diplom-Kauffrau của Đại học Đức và bằng Diplôme de Grande Ecole của trường ESCP Business School (Pháp). Bà Kracht cũng tham gia Chương trình Quản lý Cấp cao tại Trường Kinh doanh Harvard.

Bà Kracht là đồng sáng lập và là đối tác của MoreThan Capital, một công ty tư vấn và đầu tư toàn cầu có trụ sở tại Luxembourg được thành lập, hỗ trợ và vận hành bởi cộng đồng các lãnh đạo doanh nghiệp toàn cầu. MoreThan Capital tập trung vào lĩnh vực đầu tư và giúp đỡ các công ty đang trên đà mở rộng quy mô tiếp cận các thị trường mới và chuyển đổi các công ty khởi nghiệp thành những doanh nghiệp lớn mạnh. Bà cũng là chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, năng lượng (dầu và khí đốt, điện, năng lượng tái tạo), công nghiệp, hóa chất và các tài nguyên thiên nhiên khác với vốn kinh nghiệm làm việc toàn cầu tại châu Á (CHND Trung Hoa, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Hàn Quốc, Thái Lan), châu Âu (Đức, Pháp, Anh, Thụy Sĩ) và Bắc Mỹ (Canada, Hoa Kỳ).

Bà Kracht là người đứng đầu khối Ngân hàng Đầu tư (khu vực châu Á Thái Bình Dương) và thành viên đội ngũ điều hành khu vực châu Á Thái Bình Dương của Scotiabank từ năm 2016 đến năm 2020. Bà gia nhập Scotiabank Hồng Kông ở vị trí giám đốc điều hành chịu trách nhiệm lĩnh vực ngân hàng đầu tư năng lượng tại khu vực châu Á Thái Bình Dương vào năm 2011. Trước đó, bà Kracht đã có 13 năm làm việc tại Morgan Stanley với nhiều vị trí chủ chốt khác nhau trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư và quản lý doanh nghiệp tại Luân Đôn, San Francisco, Frankfurt và Hồng Kông. Trong suốt 22 năm công tác tại Scotiabank và Morgan Stanley, bà Kracht đã tích lũy chuyên môn quản lý điều hành liên quan trực tiếp đến các lĩnh vực bao gồm: chiến lược, kiểm toán, rủi ro và tuân thủ, đề cử, thù lao, và hội đồng đạo đức. Bà nói thành thạo tiếng Anh, tiếng Đức và tiếng Pháp.
Bà Kracht là Nhà sáng lập và Giám đốc Điều hành của GJWHF Ltd., một Tổ chức Phi lợi nhuận của Hồng Kông chuyên về trao quyền kinh tế cho phụ nữ. Trước đây, bà là thành viên ban cố vấn của Chương trình tư vấn dành cho các Nhà lãnh đạo nữ của The Women’s Foundation (TWF), một Tổ chức Phi lợi nhuận của Hồng Kông chuyên chống lại các định kiến về giới, trao quyền cho phụ nữ nghèo và tăng số lượng nữ giới đảm nhận các vị trí lãnh đạo.
Andrew Philip Roberts
Ông Andrew Philip Roberts được bổ nhiệm vị trí Giám đốc Không Điều hành Độc lập kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024. Ông Roberts, 67 tuổi, là Kiểm toán viên Điều lệ Hội viên của Viện Kiểm toán Công chứng Anh và Xứ Wales, sở hữu bằng Cử nhân (Danh Dự) Kinh tế của Đại học Manchester. Bên cạnh bằng cấp và chứng chỉ chuyên môn, ông Roberts còn tích lũy bề dày kinh nghiệm khi làm Kiểm toán viên tại tập đoàn kiểm toán toàn cầu Deloitte trong những năm đầu sự nghiệp. Từ năm 1993 đến năm 2012, ông Roberts đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo cấp cao lĩnh vực tài chính tại tập đoàn Anh - Hà Lan Shell Group, bao gồm: Phó Chủ tịch Điều hành Tài chính, tại Shell Trading London, Chủ tịch Hội đồng Giám sát tại Shell Asset Management, Phó Chủ tịch Điều hành Tài chính tại Shell Gas and Power, Phó Chủ tịch Điều hành Tài chính tại Shell Retail, Phó Chủ tịch Điều hành Tài chính tại Shell Trading North America, Kiểm soát viên và Giám đốc Tuân thủ của Shell Trading. Trong thời gian công tác tại Shell Group, trách nhiệm của ông bao gồm chiến lược, kế hoạch, quản trị công ty, tuân thủ, pháp lý, quản lý rủi ro và kho bạc, đồng thời giám sát và quản lý toàn diện đội ngũ tài chính toàn cầu gồm 430 nhân viên tại các văn phòng ở nước ngoài. Ông Roberts mang đến các vai trò này bề dày kinh nghiệm phong phú, thể hiện khả năng lập chiến lược, lập kế hoạch và vận hành thành công các danh mục đầu tư rộng và phức tạp trong khuôn khổ kiểm soát và tuân thủ rủi ro chặt chẽ. Ngoài ra, vai trò gần đây nhất của ông Roberts là Giám đốc Tài chính tại Shelf Drilling ở Dubai, nơi ông đã phát triển các chức năng tài chính, kho bạc, thuế, kiểm toán nội bộ và hệ thống CNTT liên quan hoạt động ở nhiều quốc gia trước IPO.