Quản lý môi trường

Chiến lược của chúng tôi tập trung vào quá trình khử cacbon, tối ưu hóa hiệu quả sử dụng năng lượng và quản lý hiệu quả chất thải để giảm thiểu tác động của chúng tôi lên môi trường và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên.

TTI không chỉ cam kết tạo ra các sản phẩm thân thiện với môi trường mà còn quản lý việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên trong các hoạt động và chuỗi giá trị toàn cầu của chúng tôi. Chúng tôi thực hiện điều này bằng cách bảo tồn tài nguyên, tối đa hóa hiệu quả và ưu tiên đổi mới trong toàn bộ hoạt động kinh doanh của chúng tôi.
Tiêu điểm

Nhà máy West Bend

“Chúng tôi cam kết xây dựng một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh cho nhân viên. Điều này được chứng minh tại Nhà máy West Bend thông qua ứng dụng tự động hóa vào các công việc xử lý vật liệu thủ công và các chuyển động có tính lặp lại.”
Đọc thêm