Quản lý môi trường

Hướng tiếp cận của chúng tôi tập trung vào mục tiêu giảm lượng khí thải carbon, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và giảm thiểu chất thải một cách có trách nhiệm nhằm hạn chế các ảnh hưởng đến môi trường.

TTI không chỉ đảm bảo sản xuất ra những sản phẩm có trách nhiệm với môi trường mà còn giám sát chặt chẽ quy trình sử dụng tài nguyên trong toàn bộ hoạt động và chuỗi giá trị toàn cầu của Tập đoàn. Điều này đạt được thông qua việc bảo tồn các tài nguyên, tối ưu hóa hiệu quả và ưu tiên đổi mới trong mọi hoạt động của chúng tôi.
Tiêu điểm

Hành trình giảm khí phát thải carbon của chúng tôi

Tuân thủ theo các mục tiêu của Thỏa thuận Paris về giới hạn nhiệt độ toàn cầu không cao hơn 1.5 độ C so với mức độ khi chưa công nghiệp hoá, TTI đã đặt ra mục tiêu giảm khí thải nhà kính (GHG). Để thực hiện được điều này, chúng tôi đưa ra các tiêu chuẩn về nguyên tắc hướng dẫn và phương pháp thực hành tốt nhất. Điều này bao gồm việc cam kết với Sáng kiến Mục tiêu dựa trên cơ sở khoa học, cũng như lập kế hoạch cho các bước trong tương lai để củng cố các mục tiêu của chúng tôi và triển khai một kế hoạch hành động vững chắc.