Tất cả xuất phát từ người sử dụng sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi không đưa ra các giả định. Thay vào đó, chúng tôi đặt mục tiêu mang đến đổi mới đột phá bằng cách đến công trường cùng với các Chuyên gia Thương mại để hiểu những thách thức của họ – những lo lắng, nhu cầu và những hạn chế trên công trường. Chúng tôi bắt đầu suy nghĩ lại về một giải pháp hoàn toàn mới với công nghệ mới, trình độ thiết kế và kỹ thuật vô song. Cho dù đó là việc mang năng lượng không dây vào các hoạt động thủ công, các sản phẩm sử dụng dây hoặc khí gas truyền thống hay cải tiến các công cụ và thiết bị cơ bản, thì trọng tâm của MILWAUKEE vẫn là làm việc trực tiếp với người dùng để giúp cải thiện năng suất và sự an toàn của họ.

Truyền thông mạng xã hội