Phương pháp tiếp cận và khung chiến lược ESG của TTI

Tại TTI, bền vững là giá trị cốt lõi và được lồng ghép vào mọi khía cạnh trong hoạt động kinh doanh của tập đoàn. Việc ưu tiên những giá trị ESG trong quá trình hoạch địch chiến lược và ra quyết định đã giúp TTI mang lại giá trị cho các bên liên quan thông qua 4 định hướng chiến lược.

TTI cam kết hướng đến một tương lai bền vững thông qua mục tiêu sản xuất các sản phẩm và công nghệ không dây giúp cải thiện môi trường sống và làm việc của người dùng. Để đạt được điều đó, chúng tôi nhận ra tầm quan trọng của việc không ngừng kết nối với các bên liên quan nhằm thấu hiểu và đáp ứng nhu cầu của họ, cũng như tuân thủ các quy định pháp lý, ngành nghề, môi trường, sức khoẻ và an toàn.

Các Thương hiệu Mạnh của TTI là di sản của quá trình phát triển những sản phẩm sáng tạo, bền bỉ, đáng tin cậy và an toàn, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Bằng cách nhận lãnh trách nhiệm chuyển hoá các nguồn lực để tạo nên những Sản phẩm Sáng tạo, chúng tôi hiện đang đi đầu trong quá trình chuyển đổi các sản phẩm có dây, chạy bằng khí ga, thủ công, thuỷ lực và khí nén sang các sản phẩm thay thế không dây chạy bằng pin. Quá trình chuyển đổi này sẽ loại bỏ những tác động bất lợi của công nghệ lỗi thời đến môi trường, sức khoẻ và độ an toàn khi sử dụng. Những thành công mà TTI đạt được trong quá khứ, hiện tại, và trong tương lai đều nhờ vào sự hậu thuẫn bởi những Nhân sự Vượt trội của chúng tôi. Bắt nguồn với việc tuyển dụng những nhân sự phù hợp, sau đó đào tạo và giữ chân nhân tài qua Chương trình Phát triển Kỹ năng Lãnh đạo (Leadership Development Program), đây cũng là trọng tâm trong chiến lược và văn hoá của tập đoàn. TTI cam kết xây dựng môi trường làm việc đa văn hoá, đa dạng và hoà nhập, nơi mà nhân sự ở mọi cấp độ đều được phát triển và hướng đến xây dựng tương lai tốt hơn cho tập đoàn, khách hàng và cộng đồng nơi chúng tôi hoạt động. Nhờ Vận hành Xuất sắc, chúng tôi đã cải thiện các tiêu chuẩn về tính liêm chính xuyên suốt chuỗi giá trị ở mức cao nhất. TTI luôn bảo đảm trách nhiệm và thực thi kỷ luật – cho dù đó là trong hoạt động khử cacbon, xử lý chất thải, bảo tồn nguồn tài nguyên, tối ưu hoá chuỗi cung ứng đến bảo trì, sửa chữa và bảo hành sản phẩm đến hết vòng đời.

Trong năm 2022 vừa qua, ngoài việc tuân thủ Các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc (UNSDGs), chúng tôi vẫn tiếp tục là thành viên tích cực với các tổ chức như Sáng kiến Khai khoáng Hiệu quả hơn và Liên minh Doanh nghiệp có Trách nhiệm (RBA).

Ngoài ra, TTI tự hào khi chính thức gắn kết tập đoàn với sứ mệnh của Thoả thuận Paris bằng việc ký thư cam kết các Sáng kiến Mục tiêu Dựa trên cơ sở Khoa học (SBTi). Thông qua hành động này, chúng tôi cam kết đặt mục tiêu dựa trên cơ sở khoa học, bao gồm cả giảm phát thải ở Phạm vi 3. Điều này thể hiện sự tận tâm của TTI trong việc luôn ưu tiên phi cacbon hoá trong hoạt động và hướng đến xây dựng một thế giới bền vững hơn.

Đối với từng trọng tâm Sản phẩm, Môi trường, Xã hội & Cộng đồng, và Chính phủ, trong hoạt động kinh doanh của tập đoàn trong năm 2022, TTI đều đề ra cách quản lý các vấn đề liên quan đến bền vững, cùng với đó là các mục tiêu và sáng kiến giúp TTI tiến gần khả năng thích ứng với những thay đổi một cách bền vững.