Thông tin liên hệ

Công ty TNHH Techtronic Industries Việt Nam

Văn phòng 25.01, Tầng 25, Ngôi Nhà Đức Thành phố Hồ Chí Minh,
Số 33 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3866 8600

Công ty TNHH Techtronic Industries Việt Nam Manufacturing

9A VSIP II-A, đường số 27, khu công nghiệp Việt Nam – Singapore II-A,
xã Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Điện thoại: + 84 274 625 1555