Các Sản Phẩm Không Dây so với Sản Phẩm Chạy Bằng Khí Đốt

Một dòng sản phẩm khác của chúng tôi phát ra ít phát thải khí nhà kính trong quá trình sử dụng, bao gồm máy cắt cỏ không dây của RYOBI và dụng cụ cầm tay ngoài trời. Chúng tôi đã thực hiện một phân tích về máy cắt cỏ không dây do chuyên gia độc lập thực hiện. Kết quả cho thấy rằng lượng phát thải khí nhà kính của máy cắt cỏ không dây đã giảm 8% khi chỉ nhìn vào các sản phẩm, cụ thể là do vật liệu, quá trình sản xuất và lắp ráp sản phẩm. Tuy nhiên, kịch bản mang tính chỉ báo về 500 lần sử dụng của hai sản phẩm lại tạo ra các kết quả khác nhau. Thử nghiệm cho thấy rằng sau 500 lần sử dụng, Máy cắt cỏ không dây RYOBI đã giảm đáng kể lượng phát thải khí nhà kính, khoảng 166% hoặc tương đương 2,6 lần trở xuống so với loại máy cắt cỏ chạy bằng khí đốt tương đương.