Việc hỗ trợ RCS Global cho phép UNICEF tổ chức cộng tác kỹ thuật

Việc TTI tài trợ sáng kiến Khai khoáng hiệu quả hơn với Tập đoàn toàn cầu RCS đã giúp tạo điều kiện hợp tác kỹ thuật với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), hướng tới xóa bỏ lao động trẻ em. Năm 2021, RCS Global và UNICEF đã công bố sẽ phát triển và triển khai thử nghiệm một bộ công cụ dành cho đơn vị điều hành mỏ và các bên liên quan của chuỗi cung ứng trong việc giải quyết vấn đề lao động trẻ em trong các cộng đồng khai khoáng thủ công và trên quy mô nhỏ (ASM) tại Cộng hòa Dân chủ Công Gô (DRC). Bộ dụng cụ sẽ bao gồm:

• hướng dẫn hành động thu hút sự tham gia của trẻ em và phụ huynh trong và xung quanh nhà máy
• các biện pháp đảm bảo sức khỏe và an toàn như kiểm soát ra vào nhà máy
• sự tham gia của các bên liên quan vào các chính quyền địa phương và tổ chức xã hội dân sự

Ban đầu, dự án này sẽ được thử nghiệm tại hai khu mỏ tại DRC. Sau khi hoàn thành công tác phát triển và thử nghiệm bộ dụng cụ, thì sẽ tiến hành triển khai trên toàn thế giới, phục vụ các cộng đồng ASM trên toàn cầu. TTI sẽ hỗ trợ và tham gia vào tiến độ thực hiện dự án, điều này phù hợp với cam kết xóa bỏ lao động trẻ em của chúng tôi.

Trên cương vị là đối tác thành lập chương trình Khai khoáng hiệu quả hơn, TTI đã hỗ trợ RCS Global, công ty hàng đầu về tìm nguồn có trách nhiệm và xúc tiến các phương thức hiệu quả hơn trong các hoạt động ASM kể từ tháng 12 năm 2020. Phạm vi chương trình Khai khoáng hiệu quả hơn tính đến tháng 12 năm 2021 bao gồm trên 49 điểm khai khoáng ASM đối với cobalt, đồng, vàng, tantan, thiếc và vôn-fram ở khu vực Great Lakes của Châu Phi. RCS Global cũng thăm quan khảo sát các hoạt động khai khoáng quy mô nhỏ hơn để tiến hành giám sát trực tiếp bởi Nhân viên đã được đào tạo về Chương trình khai khoáng hiệu quả hơn. Những người giám sát này sẽ thu thập thông tin tìm nguồn có trách nhiệm và chuyển đổi số thành các khuyến cáo hoạt động cải tiến định lượng dành cho các bên liên quan ở địa phương để triển khai thực hiện. Cuối cùng, chương trình giám sát này sẽ cải tiến các phương thức hoạt động bền vững, nhờ đó cải thiện các điều kiện kinh tế – xã hội của cộng đồng lớn hơn.