TTI tham gia African Parks để ủng hộ các Cộng Đồng Bản Địa

TTI đã đài thọ 2.075 dụng cụ điện trị giá 68.500 USD cho 15 khu vực dự án do African Parks quản lý, đây là một tổ chức bảo tồn phi lợi nhuận. Khoản đài thọ này giúp phát triển cơ sở hạ tầng và bảo trì công viên cũng như tạo việc làm cho cộng đồng dân cư địa phương ở các khu vực lân cận. Việc TTI tài trợ dụng cụ giúp African Parks thực hiện hiệu quả hơn sứ mệnh cốt lõi của mình là bảo vệ sự đa dạng sinh thái và ủng hộ cộng đồng dân cư địa phương bằng cách xây dựng khu vực bảo tồn. Việc này tạo ra nhiều lợi ích kinh tế và xã hội cho cộng đồng và củng cố sự hỗ trợ dài hạn cho tổ chức. African Parks xây dựng trường học, hỗ trợ giáo viên và sinh viên, đồng thời cung cấp dịch vụ y tế và việc làm cho cộng đồng dân cư địa phương. Những hoạt động bảo tồn này cũng có ảnh hưởng lớn bằng cách kiến tạo hệ sinh thái bền vững về sinh thái làm bể chứa carbon lớn chuyên hấp thụ mức phát thải khí nhà kính trong khí quyển. Thông qua quan hệ đối tác với African Parks, chúng tôi hy vọng sẽ góp phần hỗ trợ các cộng đồng dễ bị tổn thương và duy trì bảo vệ môi trường lâu dài và đa dạng sinh thái quan trọng.