FUTURE FORWARD™: Tận dụng sức mạnh thương hiệu để thúc đẩy hoạt động bền vững

Trong năm 2021, Đơn vị kinh doanh Milwaukee Australia của chúng tôi đã hợp tác với đối tác tái chế Envirostream để triển khai chương trình FUTURE FORWARD™. Không chỉ đơn giản là cung cấp khả năng tái chế pin cho người dùng, sáng kiến mới này còn hướng đến mục tiêu nâng tầm thương hiệu Milwaukee Australia của chúng tôi và lồng ghép hoạt động bền vững vào yếu tố nhận diện của chúng tôi.

Chúng tôi quyết định hợp tác với Envirostream bởi đơn vị này đã thiết lập một nhà máy tái chế pin lithium-ion an toàn với môi trường tốt nhất tại Australia. Bằng cách xử lý tại chỗ, Envirostream đang bổ sung thêm giá trị cho ngành sản xuất Australia và phát triển ngành hoạt động bền vững trong nước bằng cách tạo việc làm – một nhân tố được xác định là quan trọng đối với người dùng của chúng tôi.

Theo chương trình thử nghiệm cấp bang được tiến hành vào năm ngoái, Milwaukee đã triển khai các đơn vị thu gom bán lẻ trên toàn quốc vào tháng 6 năm 2021. Chúng tôi cũng xác định các khách hàng chủ chốt và thực hiện nhiều đợt gom hàng tại nơi làm việc. Trong đợt triển khai trên toàn quốc vào tháng 6, chiến dịch đã thu được 20 kg pin. Khối lượng tiếp tục tăng hàng tháng và vào tháng 11, mức thu gom hàng tháng đạt 76 kg lithium-ion. Hiện tại, nhóm đang sử dụng dữ liệu thu thập để đánh giá mức độ tiếp nhận chương trình của thị trường. Trong tương lai, nhóm FUTURE FORWARD™ sẽ điều chỉnh giai đoạn tiếp thị và truyền thông tiếp theo về dự án cần hướng tới các lĩnh vực khác nhau của thị trường. Mục tiêu cuối cùng của chiến dịch là lồng ghép hoàn toàn FUTURE FORWARD™ vào thương hiệu Milwaukee và tái chế pin xi măng như một phần của tuyên bố giá trị trung tâm của chúng tôi với người dùng.