SÁNG KIẾN ĐA DẠNG VÀ HÒA NHẬP

Ủy Ban Đa Dạng Và Hòa Nhập Toàn Cầu Của TTI (D&I) được thành lập một cách tự nhiên. Trong khi nhiều hoạt động ESG của Công ty được chỉ đạo từ cấp Hội đồng Quản trị và ban giám đốc, Ủy Ban D&I Toàn Cầu bắt đầu hoạt động vào năm 2019 như một sáng kiến do nhân viên khởi xướng để thúc đẩy sự đa dạng trong Công ty. Được khởi xướng bởi đơn vị kinh doanh (BU) Milwaukee tại Bắc Mỹ, các đơn vị kinh doanh khác trong khu vực đã nhanh chóng được truyền cảm hứng và thực hiện theo.

Những sáng kiến đầu tiên bao gồm các khảo sát do bộ phận nhân sự (HR) tại từng địa phương thực hiện cho thấy rằng nhân viên đặt yếu tố đa dạng là một giá trị chủ chốt ảnh hưởng đến quyết định ủng hộ doanh nghiệp. Từ đó, các nhóm đã đề ra các sáng kiến về tuyển dụng và xây dựng mối quan hệ. Những hoạt động đầu tiên này đã gặt hái nhiều thành công với nhân viên có nhiều lý lịch khác nhau. Điều này cho thấy sự ủng hộ của nhân viên với môi trường làm việc lấy con người làm trung tâm của Công ty. Vì thế, khi được hỏi lý do gia nhập TTI, Faisal Elmi, Phó Trưởng phòng Sản phẩm cho Milwaukee đã trích dẫn “văn hóa đề cao con người” là một yếu tố chủ chốt.

Trong năm 2021, TTI đã khởi động các cuộc họp hàng quý của Ủy Ban D&I Toàn cầu. Một thành tích đạt được trong năm 2021 là hàng loạt các cuộc hội thảo được tổ chức ở Bắc Mỹ trong đó có diễn giả Monique Betty, còn được giới chuyên môn gọi là ‘Huấn luyện viên Mo’. Các phiên học này đã trang bị cho người tham dự cách tham gia vào các cuộc thảo luận với tinh thần đồng minh và can đảm (Allyship and Courageous Conversations). Các phiên khác về chủ đề này như định kiến vô thức do Jessica Sharp, một nhà tâm lý học tổ chức, giảng dạy. Nhân viên trong những cuộc hội thảo này chia sẻ các kinh nghiệm quan trọng như các điểm mù và câu chuyện cá nhân. Từ những sáng kiến này, mối quan hệ được phát triển thành quan hệ cố vấn.

Các bài thuyết trình và hội thảo được thảo luận trong cuộc họp Ủy Ban D&I Toàn Cầu, và những phản hồi tích cực đã ghi nhận việc áp dụng các sáng kiến tương tự thông qua một số Đơn vị kinh doanh ở khu vực Bắc Mỹ. Ở cấp độ cá nhân, nhân viên tại trụ sở chính Floorcare ở Charlotte, Bắc Carolina, thu thập các công thức đại diện cho tất cả các nền văn hóa trong văn phòng. Một cuốn sổ tay nấu ăn có tiêu đề Hương Vị Của Sự Đa Dạng đã được in ấn và phân phát cho nhân viên. Mặt khác, các tổ chức ủng hộ sự đa dạng tại Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Châu Á của TTI có trụ sở tại Đông Quan, TTI AIP ở Trung Quốc, đã chia sẻ các hoạt động xây dựng các cơ sở ủng hộ tôn giáo đa dạng của nhân viên. Với Ủy Ban D&I Toàn Cầu được thành lập và chu kỳ chia sẻ định kỳ được triển khai như chúng tôi đã xúc tiến, TTI sẽ tổ chức các chương trình toàn cầu thông qua các đơn vị kinh doanh để tôn vinh sự đa dạng trong Công ty.