Phương Pháp Tiếp Cận và Khung Chương Trình Chiến Lược ESG của TTI

Đối với TTI, bền vững là giá trị cốt lõi cho mọi khía cạnh của hoạt động sản xuất kinh doanh. Các nguyên tắc ESG đóng vai trò thiết yếu trong quá trình hoạch định chiến lược và được lồng ghép vào các động lực chiến lược của TTI, thông qua đó, chúng tôi nỗ lực đem lại giá trị chung cho tất cả các bên liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như cộng đồng địa phương.

TTI hiểu rõ tầm quan trọng của việc kết nối các bên liên quan cùng tham gia theo dõi, cập nhật, đáp ứng kỳ vọng cũng như yêu cầu ngày càng cao về mặt pháp lý và sự phát triển của ngành công nghiệp. Sứ mệnh của chúng tôi là định hình một tương lai tốt đẹp hơn với tâm điểm là sự tập trung không ngừng nghỉ vào công nghệ và sản phẩm không dây nhằm cải thiện môi trường sống và làm việc.

Các Thương Hiệu Mạnh của chúng tôi là di sản của quá trình phát triển sản phẩm sáng tạo, đáng tin cậy và an toàn, giúp đáp ứng các nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Bằng cách chuyển hóa nguồn tài nguyên để tạo nên Sản Phẩm Sáng Tạo, chúng tôi đang dẫn đầu quá trình chuyển đổi từ sản phẩm có dây, chạy bằng khí ga, thủ công, thủy lực và khí nén sang các sản phẩm thay thế không dây chạy bằng pin, loại bỏ tác động bất lợi của công nghệ lỗi thời. Thành công hiện tại và tương lai của TTI bắt nguồn từ Nhân Sự Vượt Trội của chúng tôi. Trọng tâm của chiến lược phát triển và văn hóa doanh nghiệp nằm ở tuyển dụng đúng nhân sự, bồi dưỡng và giữ chân nhân tài thông qua Chương Trình Phát Triển Kỹ Năng Lãnh Đạo (“Leadership Development Program”). TTI cam kết xây dựng môi trường làm việc đa văn hóa, đa dạng và hòa nhập trong đó nhân viên ở mọi cấp độ không chỉ phát triển bản thân, mà còn tham gia kiến tạo tương lai tốt đẹp hơn cho công ty, khách hàng và cộng đồng nơi chúng tôi hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhờ Vận Hành Xuất Sắc, chúng tôi nâng tầm các tiêu chuẩn vốn đã rất cao về tính liêm chính xuyên suốt chuỗi giá trị. Chúng tôi đảm bảo thực hiện có trách nhiệm và kỷ luật – từ việc việc phi carbon hóa trong hoạt động, bảo tồn nguồn lực tự nhiên, tuân thủ giá trị đạo đức trong tìm nguồn cung ứng, tối ưu hóa công tác hậu cần của chuỗi cung ứng, đến bảo trì, sửa chữa và quản lý sản phẩm hết vòng đời.

Trong năm 2021, TTI tiếp tục đạt được các bước tiến trong quan hệ hợp tác và các sáng kiến mà chúng tôi coi trọng. Không chỉ tuân theo Các Mục Tiêu Phát Triển Bền Vững của Liên Hợp Quốc (UNSDG) và tiếp tục tư cách thành viên của Sáng Kiến Báo Cáo Toàn Cầu (GRI), chúng tôi bắt đầu thực hiện báo cáo theo Tiêu chuẩn của Hội Đồng Chuẩn Mực Kế Toán Phát Triển Bền Vững (SASB) và các khuyến cáo của Nhóm Làm Việc về Minh Bạch Thông Tin Tài Chính Liên Quan đến Khí Hậu (TCFD), trong khi vẫn ưu tiên chương trình phi carbon hóa. Với tư cách là thành viên sáng lập của sáng kiến Khai Khoáng Hiệu Quả Hơn (“Better Mining”) và thành viên tích cực của Liên Minh Doanh Nghiệp Có Trách Nhiệm (RBA), chúng tôi luôn đi trước đón đầu cộng tác với các đối tác trong ngành để thực thi ảnh hưởng đối với các thách thức quan trọng trong chuỗi cung ứng của chúng tôi.

Đối với từng trọng tâm về Quản trị, Môi trường, Xã hội và Cộng đồng, chúng tôi đã đề ra cách quản lý các vấn đề về bền vững quan trọng có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2021. Điều này cùng với các mục tiêu và sáng kiến đã giúp chúng tôi có được khả năng phục hồi lâu dài.