LỘ TRÌNH PHI CARBON HÓA CỦA CHÚNG TÔI

Để hưởng ứng sự thay đổi toàn cầu về việc đạt mức phát thải bằng 0 vào năm 2050 theo Thỏa thuận chung Paris, TTI đã đặt ra mục tiêu cắt giảm lượng khí phát thải Cấp 1 và 2 để thể hiện cam kết và xây dựng lộ trình thúc đẩy các hoạt động phi carbon hóa của chúng tôi. Chúng tôi làm theo các hướng dẫn và phương pháp thực hành tốt nhất, bao gồm sáng kiến Mục tiêu Dựa trên Cơ sở Khoa học để hỗ trợ triển khai các mục tiêu và thực hiện kế hoạch hành động mạnh mẽ.

Để xác định lộ trình thực hiện, đầu tiên, chúng tôi xác định lộ trình giảm mức độ phát thải khí nhà kính Cấp 1 và 2. Sau khi thực hiện hành động này và để xác định mức độ có thể giảm phát thải vào năm 2030, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu thị trường, triển khai một loạt các cuộc phỏng vấn nội bộ ở các đơn vị kinh doanh và đánh giá các cơ hội sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và tính khả dụng của năng lượng tái tạo. Trong khi các đánh giá cho thấy việc tập trung ưu tiên sử dụng năng lượng hiệu quả và tiết kiệm, chúng tôi cũng xem xét nhiều biện pháp khác nhau và đề xuất các phương án khác như được nêu dưới đây cho các đơn vị kinh doanh trong khu vực của mình:

 • Sử dụng năng lượng tái tạo tại chỗ
 • Năng lượng tái tạo từ xa
 • Hybrid hóa và điện khí hóa đội xe
 • Giấy chứng nhận thuộc tính năng lượng (EAC)
 • Bù đắp carbon

Là một phần của quy trình, chúng tôi đã hoàn thành một đợt kiểm toán năng lượng toàn diện cho toàn bộ nhà máy sản xuất tại Trung Quốc và lựa chọn năm 2021 là năm cơ sở để có một mức cơ sở đầy đủ và chính xác hơn. Chúng tôi cũng cung cấp hướng dẫn phi carbon hóa cho các đơn vị kinh doanh trong tất cả các khu vực, trong đó yêu cầu họ tiến hành các đợt kiểm toán năng lượng nội bộ để đảm bảo kết quả đánh giá chính xác và đầy đủ. Chúng tôi biết rằng mỗi khu vực hoạt động sẽ có những đặc thù riêng, nên các khu vực sẽ đề xuất mục tiêu nội bộ riêng trong phạm vi chương trình Cắt giảm mức độ phát thải khí nhà kính. Bằng cách thay đổi việc phân bổ các nguồn lực để hỗ trợ nhiều biện pháp, mục tiêu của Tập đoàn đã được thiết lập là cắt giảm 60% mức độ phát thải khí nhà kính Cấp 1 và 2 vào năm 2030 so với mức cơ sở năm 2021.

Chiến lược của chúng tôi

Giảm 60% mức độ phát thải khí nhà kính (GHG) Cấp 1 và 2 so với năm 2021. Sau khi đánh giá cẩn thận, chúng tôi đã xác định rằng các nhân tố đóng góp chính đối với việc hoàn thành mục tiêu này sẽ là:

 • Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
 • Điện mặt trời tại chỗ
 • Mua năng lượng tái tạo từ xa như biểu giá xanh, sử dụng điện năng xanh và Hợp đồng mua điện tại các thị trường chủ chốt
 • Giấy chứng nhận thuộc tính năng lượng (EAC), nếu không có các phương án khác
 • Chuyển đổi sang xe điện
 • Cải tiến vận hành

Do hoạt động kinh doanh của chúng tôi liên quan đến việc cung cấp sản phẩm sử dụng năng lượng cho người dùng cuối, nên mức phát thải Cấp 3 là một phần quan trọng trong độ phủ sóng của chúng tôi. Năm 2021, chúng tôi bắt đầu mở rộng bản đồ mức độ phát thải Cấp 3, bao gồm những mức độ phát thải từ nguyên vật liệu, hàng vốn, vận chuyển cũng như đi lại của nhân viên, và hiện chúng tôi đang hoàn thành quá trình đánh giá mức độ phát thải phát sinh từ việc sử dụng và xử lý sản phẩm đã bán hết hạn sử dụng. Bước tiếp theo, chúng tôi dự kiến sẽ xây dựng mục tiêu Cấp 3 theo phương pháp Mục tiêu Dựa trên Cơ sở Khoa học để đạt mức độ phát thải bằng 0 trong thời gian sớm nhất có thể.