Quan Hệ Nhà Đầu Tư

Tập Đoàn TTI đặt việc giao tiếp của chúng tôi với các cổ đông và cộng đồng nhà đầu tư ở mức độ quan trọng cao nhất. TTI luôn nỗ lực trong việc cung cấp thông tin công ty kịp thời và phù hợp đến các cổ đông và nhà đầu tư của chúng tôi.

Chúng tôi củng cố niềm tin mà các nhà đầu tư đã dành cho TTI bằng cách nỗ lực cung cấp các dịch vụ có thể đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư một cách trọn vẹn nhất. Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc ý kiến nào về liên quan đến Quan Hệ Nhà Đầu Tư. Chúng tôi sẵn sàng lắng nghe bạn.

Vui lòng tham khảo phiên bản tiếng Anh để biết thêm chi tiết.