Quan Hệ Nhà Đầu Tư

Tập Đoàn TTI đặt tầm quan trọng cao nhất vào việc giao tiếp của chúng tôi với các cổ đông và cộng đồng đầu tư. Chúng tôi nỗ lực cung cấp thông tin của công ty nhanh chóng và phù hợp cho các cổ đông và nhà đầu tư của chúng tôi.

Chúng tôi củng cố niềm tin mà các nhà đầu tư đã dành cho TTI bằng cách cố gắng cung cấp các dịch vụ đáp ứng và đầy đủ nhất. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc ý kiến nào về phần Quan Hệ Nhà Đầu Tư. Chúng tôi sẵn sàng lắng nghe bạn.

Vui lòng tham khảo phiên bản tiếng Anh để biết thêm chi tiết.