STILETTO

Công cụ STILETTO đã đặt ra tiêu chuẩn với các dụng cụ cầm tay và búa titan cao cấp nhẹ hơn 45% so với thép mà vẫn có lực và độ bền vượt trội. Ngoài ra, các dụng cụ làm bằng titan có độ giật thấp hơn đến 10 lần, tức là mất ít thời gian phải ngừng hoạt động hơn do tổn thương, năng suất cao hơn và quan trọng nhất là người dùng ít bị đau hơn trong khi thao tác.

Select a Website