AEG

AEG POWERTOOLS cam kết sử dụng những gì được kế thừa để cung cấp các giải pháp làm việc sáng tạo, hiệu suất cao, thú vị cho các thương nhân chuyên nghiệp cả ở hiện tại và trong tương lai.

Kể từ khi được thành lập, AEG POWERTOOLS luôn dẫn đầu trong việc phát triển sản phẩm mới. Năm 1898, AEG giới thiệu máy khoan lưu động, đánh dấu sự ra đời của dụng cụ máy cầm tay. Hơn 100 năm sau, AEG vẫn cung cấp cho người dùng chuyên nghiệp những giải pháp sáng tạo và hữu hiệu.