Thiết Bị Điện, Phụ Tùng, Dụng Cụ Cầm Tay và Dụng Cụ Chứa

TTI là công ty hàng đầu thế giới đang phát triển nhanh chóng chuyên về dụng cụ máy, sản phẩm ngoài trời, phụ tùng, dụng cụ cầm tay và dụng cụ chứa cho người dùng tự làm (DIY), người dùng chuyên nghiệp và người dùng trong ngành công nghiệp. Chúng tôi luôn tập trung cao độ vào việc kiến tạo và thúc đẩy công nghệ không dây cũng như các giải pháp sản phẩm mang tính đổi mới trong việc cải thiện, sửa chữa, bảo trì, xây dựng nhà cửa và các ngành dọc về cơ sở hạ tầng. Danh mục đầu tư của chúng tôi bao gồm các thương hiệu mạnh được công nhận là các thương hiệu hàng đầu trên thị trường toàn cầu.

Thiết Bị Điện, Phụ Tùng, Dụng Cụ Cầm Tay và Dụng Cụ Chứa

Imperial Blades

AEG là nhãn hiệu đã đăng ký của AB Electrolux (publ) và được sử dụng theo giấy phép. RYOBI là nhãn hiệu đã đăng ký của Ryobi Limited và được Công ty cũng như các chi nhánh sử dụng theo giấy phép được cấp bởi Ryobi Limited.