Hội đồng Quản trị

Hội đồng Quản trị của TTI thực hiện vai trò lãnh đạo chủ động và cung cấp đầu vào có giá trị, đóng góp tích cực vào sự phát triển các chiến lược dài hạn cho Tập đoàn. Hội đồng Quản trị đảm bảo sự liên kết giữa các hoạt động kinh doanh của Tập đoàn và các sáng kiến chiến lược để mang lại sự tăng trưởng lợi nhuận bền vững và giá trị lâu dài cho các cổ đông.

Hội đồng Quản trị bao gồm năm Giám đốc Điều hành, hai Giám đốc Không Điều hành và năm Giám đốc Không Điều hành Độc lập.

Giám đốc Điều hành của Tập đoàn
Trách nhiệm:
 • Giám đốc Điều hành Tập đoàn
 • Kế hoạch Chiến lược
 • Phát triển Hoạt động
Ủy ban:
 • Bổ nhiệm (Chủ tịch)

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Horst Julius Pudwill Thạc sĩ

Ông Horst Julius Pudwill, 75 tuổi, là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của TTI. Ông đã đảm nhận chức vụ này kể từ ngày đồng sáng lập Tập đoàn vào năm 1985. Đến năm 2008, ông kiêm thêm chức vụ Tổng Giám đốc Điều hành. Với vai trò Chủ tịch Hội đồng Quản trị, ông Pudwill tập trung xây dựng kế hoạch chiến lược và phát triển của Tập đoàn, đồng thời tiếp tục giám sát các hoạt động cùng với Tổng Giám đốc Điều hành báo cáo trực tiếp cho ông. Ông Pudwill có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại, kinh doanh và thương mại quốc tế. Ông Pudwill cũng là giám đốc của Sunning Inc., công ty có cổ phần thuộc vốn chủ sở hữu của TTI.

Ông Pudwill có bằng Thạc sỹ Khoa học chuyên ngành Kỹ thuật và Bằng Thương mại Tổng hợp.

Ông Pudwill là bố của Stephan Horst Pudwill, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Điều hành của Tập đoàn.

Trách nhiệm:
 • Giám đốc Điều hành Tập đoàn
 • Quản lý, Giám sát và Cải thiện Hoạt động Nội bộ
 • Liên kết Chiến lược

Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Stephan Horst Pudwill

Ông Stephan Horst Pudwill, 43 tuổi, gia nhập Tập đoàn vào năm 2004. Ông Pudwill được bổ nhiệm làm Giám đốc Điều hành vào năm 2006 và sau đó được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty vào ngày 01 tháng 10 năm 2016. Ông chịu trách nhiệm chính với công tác quản lý, cải thiện và giám sát các hoạt động nội bộ và xác định các cơ hội kinh doanh tổng hợp trong Tập đoàn.

Trước khi gia nhập Tập đoàn, ông Pudwill đã giữ các vị trí quản lý tại Daimler Chrysler AG, bao gồm tiếp thị sản phẩm và hoạch định chiến lược cho Tập đoàn xe hơi Mercedes-Benz.

Ông Pudwill có Bằng Cử nhân của Đại học British Columbia và là con trai của ông Horst Julius Pudwill.

Trách nhiệm:
 • Giám đốc Điều hành Tập đoàn
 • Hợp nhất
 • Tăng cường Doanh số Bán hàng Toàn cầu
 • Quản lý Đội ngũ Quản lý Toàn cầu và Hoạt động Kinh doanh

Tổng Giám đốc Điều hành

Joseph Galli Jr BSBA, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Ông Joseph Galli Jr, 61 tuổi, gia nhập Tập đoàn vào năm 2006 với vai trò là Giám đốc Điều hành của Techtronic Appliances và được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Điều hành kiêm Giám đốc Điều hành của TTI có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2008. Ông chịu trách nhiệm hợp nhất các thương vụ mua lại ở khu vực Bắc Mỹ và Châu Âu, đồng thời nâng cao tiềm năng bán hàng toàn cầu của danh mục đầu tư thuộc thương hiệu mạnh của Tập đoàn. Ông cũng chịu trách nhiệm lãnh đạo nhóm quản lý các hoạt động hàng ngày của Tập đoàn.

Năm 1980, ông Galli gia nhập Black & Decker, ông đã làm việc ở đó hơn 19 năm và nắm giữ nhiều vị trí quản lý cấp cao khác nhau, vươn lên vị trí Chủ tịch của Worldwide Power Tools and Accessories. Trong nhiệm kỳ của mình tại Black & Decker, ông chịu trách nhiệm với hoạt động giới thiệu thành công các công cụ máy hạng nặng mang Thương hiệu “DeWalt®” vào năm 1992. Sau khi rời Black & Decker, ông Galli gia nhập Amazon.com, ở đây ông đảm nhận chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành từ năm 1999 đến 2000. Từ năm 2001 đến 2005, ông là Tổng Giám đốc Điều hành kiêm Giám Đốc của Newell Rubbermaid Inc.

Ông Galli tốt nghiệp Đại học North Carolina vào năm 1980 với bằng Cử nhân Khoa học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh. Năm 1987, ông lấy bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh từ Đại học Loyola ở Baltimore, Maryland.

Trách nhiệm:
 • Giám đốc Điều hành Tập đoàn
 • Bộ phận Vận hành Sản xuất của Tập đoàn

Giám đốc Nghiệp vụ

Patrick Kin Wah Chan FCCA, FCPA

Ông Patrick Kin Wah Chan, 59 tuổi, gia nhập Tập đoàn vào năm 1988 và được bổ nhiệm làm Giám đốc Điều hành năm 1990. Hiện nay ông đang phụ trách các hoạt động sản xuất của Tập đoàn.

Ông Chan hiện là Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp có Vốn Đầu tư Nước ngoài của Thành phố Đông Quan, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp có Vốn Đầu tư Nước ngoài Houjie. Ông cũng là Phó Giám đốc Tiểu ban Công cụ Điện thuộc Hiệp hội Công nghiệp Thiết bị Điện Trung Quốc.

Ông Chan hiện là thành viên của Hiệp hội Kế toán viên được Chứng nhận và Viện Kế toán Công chứng Hồng Kông.

Trách nhiệm:
 • Giám đốc Điều hành Tập đoàn
 • Các Vấn đề của Tổ chức
 • Bộ phận Quản lý Tài chính của Tập đoàn

Giám đốc Tài chính của Tập đoàn

Frank Chi Chung Chan FCCA, FCPA, CPA (Đang hoạt động)

Ông Frank Chi Chung Chan, 66 tuổi, gia nhập Tập đoàn vào năm 1991 và được bổ nhiệm làm Giám đốc Điều hành vào năm 1992. Ông hiện chịu trách nhiệm về các vấn đề của tổ chức và công tác quản lý tài chính của Tập đoàn.

Ông Chan hiện là thành viên của Hiệp hội Kế toán viên được Chứng nhận và Viện Kế toán Công chứng Hồng Kông, thành viên của Viện Kế toán Công chứng ở Anh và xứ Wales và đủ điều kiện để hành nghề Kế toán viên Công chứng được Chứng nhận tại Hồng Kông.

Ông Chan hiện là Giám đốc Độc lập Không Điều hành của Gold Peak Industries (Holdings) Limited, được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông.

Giám đốc Không Điều hành

Roy Chi Ping Chung GBS, BBS, JP

Giáo Sư Roy Chi Ping Chung GBS BBS JP, 66 tuổi, là người đồng sáng lập TTI. Giáo Sư Chung, trước đây là Giám đốc Điều hành Tập đoàn từ năm 1985, được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tập đoàn kiêm Giám đốc Điều hành của Công ty vào ngày 18 tháng 04 năm 2007. Ông đã được tái bổ nhiệm làm Giám đốc Không Điều hành của Công ty có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2011.

Giáo Sư Chung có bằng Tiến sĩ Kỹ thuật của Đại học Warwick, Vương quốc Anh và bằng Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh của Đại học Thành phố Macao. Ông được Đại học Warwick, Vương quốc Anh bổ nhiệm làm Giáo sư ngành vào tháng 12 năm 2010. Ông đã được Đại học Lĩnh Nam cấp bằng Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh vào năm 2015, bằng Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh Danh dự của Đại học Bách Khoa Hồng Kông năm 2007 và bằng Tiến sĩ Danh dự của Đại học Newcastle, New South Wales, Úc vào năm 2006. Ông đã được trao tặng Huân chương Sao Vàng Bauhinia (GBS) và Huy Chương Sao Bauhinia (BBS) của Chính phủ SAR Hồng Kông lần lượt vào ngày 30 tháng 6 năm 2017 và ngày 1 tháng 7 năm 2011. Ông cũng được Chính phủ SAR Hồng Kông bổ nhiệm làm Đại diện Công lý Hòa bình vào ngày 1 tháng 7 năm 2005 và giành được Giải thưởng Nhà công nghiệp Trẻ Hồng Kông năm 1997. Vào tháng 11 năm 2014, ông tiếp tục được trao giải Nhà công nghiệp của năm.

Giáo Sư Chung rất tận tâm vì sự tiến bộ của ngành và là Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Hồng Kông cho đến ngày 5 tháng 7 năm 2013. Ngoài ra, Giáo Sư Chung giữ các vị trí trong một số ủy ban cố vấn của Chính phủ SAR Hồng Kông và cũng là một thành viên tích cực của nhiều ủy ban và hiệp hội xã hội. Ông đã được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Đào tạo nghề kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2018.

Giáo Sư Chung cũng là Giám đốc Không Điều hành Độc lập của TK Group (Holdings) Limited, Fujikon Industrial Holdings Limited và Vitasoy International Holdings Limited (có hiệu lực từ ngày 24 tháng 6 năm 2017). Giáo Sư Chung đã rời khỏi vị trí Giám đốc Không Điều hành Độc lập của Kin Yat Holdings Limited và KFM Kingdom Holdings Limited có hiệu lực tương ứng vào ngày 25 tháng 8 năm 2014 và ngày 27 tháng 8 năm 2015.

Ủy ban:
 • Kiểm toán
 • Quyết định khen thưởng

Camille Jojo

Ông Camille Jojo, 63 tuổi, được bổ nhiệm làm Giám đốc Không Điều hành có hiệu lực từ ngày 30 tháng 10 năm 2015. Ông Jojo đã hành nghề luật sư ở Hồng Kông trong một thời gian liên tục hơn 30 năm với tư cách là một chuyên gia trong lĩnh vực (i) kiện tụng dân sự tại các tòa án tối cao của Hồng Kông, (ii) trọng tài và (iii) quản lý. Ông tốt nghiệp với Bằng Cử nhân Luật của Đại học Cardiff vào năm 1977 và đã nhận được Chứng chỉ Kiểm tra Trình độ Chuyên môn từ Đại học Luật Guildford vào năm 1978. Ông có đủ điều kiện và được nhận vào làm luật sư của Tòa án Tối cao ở Anh và xứ Wales vào năm 1980, với tư cách là luật sư của Tòa án Tối cao của Hồng Kông năm 1982 và là luật sư tư vấn và luật sư tranh cãi của Tòa án Tối cao Victoria, Úc năm 1984. Ông Jojo được kết nạp làm thành viên của Viện Trọng tài Điều lệ vào tháng 11 năm 1997. Ông là thành viên ủy ban của Hiệp hội Luật sư của Ủy ban Luật Vỡ nợ từ năm 1996 và gần đây, ông đã được cấp Quyền Hội kiến với tư cách là luật sư biện hộ cho các thủ tục tố tụng dân sự tại Tòa án Hồng Kông. Ông là Đối tác của Norton Rose Fulbright Hồng Kông và là người đứng đầu giải quyết tranh chấp tại Hồng Kông.

Giám đốc Không Điều hành Độc lập
Ủy ban:
 • Bổ nhiệm
 • Thù lao

Christopher Patrick Langley OBE

Ông Christopher Patrick Langley, 74 tuổi, được bổ nhiệm làm Giám Đốc Không Điều hành Độc lập vào tháng 5 năm 2001.

Trước đây ông giữ chức vụ Giám đốc Điều hành của Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. Ông Langley duy trì mối quan hệ chặt chẽ với cộng đồng doanh nghiệp tại Hồng Kông. Ông hiện là Giám đốc Không Điều hành của Lei Shing Hong Limited, đã bị hủy niêm yết khỏi Sở Giao dịch Chứng khoán Hong Kong Limited vào ngày 17 tháng 3 năm 2008.

 

Ủy ban:
 • Kiểm toán (Chủ tịch)
 • Quyết định khen thưởng

Peter David Sullivan BS

Ông Peter David Sullivan, 71 tuổi, được bổ nhiệm làm Giám đốc Không Điều hành Độc lập có hiệu lực từ ngày 1 tháng 2 năm 2008. Trước đây ông từng giữ chức vụ Giám đốc Điều hành kiêm Tổng Giám đốc Điều hành của Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited. Ông Sullivan đã từng chịu trách nhiệm quản trị đối với các giao dịch nhượng quyền của Tập đoàn Standard Chartered tại Nhật Bản, Úc, Philippines và Ngân Hàng Bohai ở Thiên Tân, Trung Quốc. Ông cũng đã giữ một số vị trí quan trọng khác, bao gồm Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng Hồng Kông và Phòng Thương mại Anh.

Ông Sullivan mới được bổ nhiệm làm Giám đốc Không Điều hành trong Hội đồng Quản trị của Standard Bank Group và The Standard Bank of South Africa Limited có hiệu lực từ ngày 15 tháng 1 năm 2013. Ông hiện nay là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Không Điều hành của Circle Health LTD, AXA ASIA, AXA China Region Insurance Company Limited và AXA General Insurance Hồng Kông. Ông Sullivan là Giám đốc Không Điều hành Độc lập của Standard Bank plc London và SmarTone Telecommunications Holdings Limited, Giám đốc Không Điều hành của AXA Asia Pacific Holdings Limited được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Úc và New Zealand.

Ông Sullivan có bằng Cử nhân Khoa học (Giáo dục Thể chất) của Đại học New South Wales (Wollongong).

Ủy ban:
 • Quyết định khen thưởng (Chủ tịch)
 • Kiểm toán
 • Bổ nhiệm

Vincent Ting Kau Cheung

Ông Vincent Ting Kau Cheung, 78 tuổi, được bổ nhiệm làm Giám đốc vào năm 1991 và được tái bổ nhiệm làm Giám đốc Không Điều hành Độc Lập vào ngày 30 tháng 3 năm 2012.

Ông Cheung tốt nghiệp ngành luật tại Đại học London và đã hành nghề luật sư từ năm 1970. Ông có đủ điều kiện hành nghề luật ở Hồng Kông, Anh và xứ Wales và hiện ông là Chuyên gia Tư vấn của Vincent T.K. Cheung, Yap & Co. Ông cũng là Thành viên của Đại học London và Commandeur de l’Ordre du Mérite Agricole của Pháp.

Ủy ban:
 • Kiểm toán
 • Bổ nhiệm

Johannes-Gerhard Hesse

Ông Johannes-Gerhard Hesse (thường được gọi là Hans-Gerd Hesse), 59 tuổi, được bổ nhiệm làm Giám đốc Không Điều hành Độc lập của Công ty có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 năm 2016. Ông Hesse có bằng tốt nghiệp Quản trị Kinh doanh tại Đại học Cologne và đã có kinh nghiệm quản lý kinh doanh, chiến lược, lãnh đạo và quản trị doanh nghiệp sâu rộng ở Châu Âu và Châu Á.

Sự nghiệp của ông Hesse đã chuyển sang cấp độ toàn cầu vào năm 1988 khi gia nhập RJ Reynolds International, thuộc RJR Nabisco Inc., ở đây ông nắm giữ các vị trí nghiên cứu thị trường và tiếp thị tại Đức, trụ sở khu vực tại Thụy Sĩ và Cộng hòa Séc. Năm 1996, ông được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Khu vực Hungary và vào năm 1998, ông giữ chức vụ Phó Chủ tịch Tiếp thị Khu vực cho Cộng đồng các Quốc gia Độc lập & Ban-tích (tức là Liên Xô cũ). Năm 1999, JT International, một bộ phận của Japan Tobacco Inc. (“JTI”), đã bổ nhiệm ông Hesse làm Tổng Giám đốc Khu vực Singapore, Philippines & Châu Đại Dương. Ông trở thành Phó Chủ tịch & Tổng Giám đốc Khu vực Trung Quốc vào năm 2002 và đồng thời giữ chức Phó Chủ tịch trong hội đồng giám đốc của China American Cigarette Co. JV tại Hạ Môn. Năm 2003, được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Chiến lược Công ty tại trụ sở toàn cầu của JTI. Năm 2007, ông Hesse đã gia nhập Ủy ban Điều hành JTI, với tư cách là Chủ tịch Khu vực Châu Á Thái Bình Dương có trụ sở tại Hồng Kông, đồng thời nắm giữ trách nhiệm quản trị và giám đốc Hội đồng Quản trị trong các chi nhánh của Tập đoàn JTI tại Châu Á. Ông đã rời khỏi các vị trí này gần cuối năm 2010. Từ năm 2011 trở đi, ông Hesse bắt đầu phát triển công ty tư vấn đầu tư và kinh doanh độc quyền, duy trì địa chỉ thường trú tại Hồng Kông.

Robert Hinman Getz

Ông Robert Hinman Getz, 57 tuổi, có Bằng Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh về Tài Chính tại Đại Học New York, và Bằng Cử Nhân về Quan Hệ Quốc Tế, bằng giỏi tại Đại Học Boston. Ông Gezt có hơn 30 năm kinh nghiệm làm cố vấn và nhà đầu tư vốn cổ phần tư nhân. Ông có kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực vốn cổ phần tư nhân và vốn công, giao dịch nợ, sáp nhập và thâu tóm quốc tế.

Hiện tại ông Getz là Nhà Sáng Lập và Đối Tác Quản Lý của Pecksland Capital, một công ty tư vấn và đầu tư tư nhân thành lập từ năm 2016. Trước đó, ông Getz là Đồng Sáng Lập và Giám Đốc Điều Hành của Cornerstone Equity Investors, một công ty vốn cổ phần tư nhân có trụ sở tại New York, từ năm 1996 đến năm 2016. Trước khi thành lập Cornerstone vào năm 1996, ông Getz là Giám Đốc Điều Hành và Thành Viên Góp Vốn của Prudential Equity Investors và công ty tiền nhiệm trước đó Prudential Venture Capital.

Ông Getz đã đảm nhận chức vụ Giám Đốc tại nhiều công ty tư nhân và công ty đại chúng Hoa Kỳ và quốc tế trong các lĩnh vực công nghệ, sản xuất, tài chính, kim loại và khai mỏ. Hiện tại, ông Getz là Chủ Tịch Không Điều Hành của Hội Đồng Quản Trị Haynes International, Inc. (HAYN:NSDQ), một nhà phát triển và đồng thời là nhà sản xuất hợp kim chuyên dụng đại chúng có trụ sở tại Hoa Kỳ chủ yếu để sử dụng cho ngành hàng không vũ trụ và các ứng dụng công nghiệp. Ông cũng là Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Không Điều Hành của Ero Copper Corp. (ERO:TSE), một công ty đại chúng khai thác và thăm dò đồng tại Brazil. Trước đó, ông Getz là Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Không Điều Hành của Newmarket Gold Inc., một công ty đại chúng khai thác và thăm dò vàng tại Úc cho đến năm 2016 trước khi công ty này bị Kirkland Lake Gold mua lại vào năm 2017. Cho đến tháng 12 năm 2019, ông cũng là Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Không Điều Hành của Jaguar Mining Inc., một công ty đại chúng khai thác và thăm dò vàng tại Brazil. Ông Getz là một thành viên của Hiệp Hội Giám Đốc Doanh Nghiệp Quốc Gia.