Hội đồng Quản trị

Hội đồng Quản trị của TTI thực hiện vai trò lãnh đạo chủ động và cung cấp đầu vào có giá trị, đóng góp tích cực vào sự phát triển các chiến lược dài hạn cho Tập đoàn. Hội đồng Quản trị đảm bảo sự liên kết giữa các hoạt động kinh doanh của Tập đoàn và các sáng kiến chiến lược để mang lại sự tăng trưởng lợi nhuận bền vững và giá trị lâu dài cho các cổ đông.

Hội đồng Quản trị bao gồm năm Giám đốc Điều hành, hai Giám đốc Không Điều hành và số bốn Giám đốc Không Điều hành Độc lập.

Group Executive Directors
Trách nhiệm:
 • Giám đốc Điều hành Tập đoàn
 • Kế hoạch Chiến lược
 • Phát triển Hoạt động
Ủy ban:
 • Bổ nhiệm (Chủ tịch)

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Horst Julius Pudwill Thạc sĩ

Ông Horst Julius Pudwill, 76 tuổi, là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của TTI. Ông đã đảm nhận chức vụ này kể từ ngày đồng sáng lập Tập đoàn vào năm 1985. Đến năm 2008, ông kiêm thêm chức vụ Tổng Giám đốc Điều hành. Với vai trò Chủ tịch Hội đồng Quản trị, ông Pudwill tập trung xây dựng kế hoạch chiến lược và phát triển của Tập đoàn, đồng thời tiếp tục giám sát các hoạt động cùng với Tổng Giám đốc Điều hành báo cáo trực tiếp cho ông. Ông Pudwill có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại, kinh doanh và thương mại quốc tế. Ông Pudwill cũng là giám đốc của Sunning Inc., công ty có cổ phần thuộc vốn chủ sở hữu của TTI.

Ông Pudwill có bằng Thạc sỹ Khoa học chuyên ngành Kỹ thuật và Bằng Thương mại Tổng hợp.

Ông Pudwill là bố của Stephan Horst Pudwill, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Điều hành của Tập đoàn.

Trách nhiệm:
 • Giám đốc Điều hành Tập đoàn
 • Quản lý, Giám sát và Cải thiện Hoạt động Nội bộ
 • Liên kết Chiến lược

Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Stephan Horst Pudwill

Ông Stephan Horst Pudwill, 44 tuổi, gia nhập Tập đoàn vào năm 2004. Ông Pudwill được bổ nhiệm làm Giám đốc Điều hành vào năm 2006 và sau đó được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty vào ngày 01 tháng 10 năm 2016. Ông chịu trách nhiệm chính với công tác quản lý, cải thiện và giám sát các hoạt động nội bộ và xác định các cơ hội kinh doanh tổng hợp trong Tập đoàn.

Trước khi gia nhập Tập đoàn, ông Pudwill đã giữ các vị trí quản lý tại Daimler Chrysler AG, bao gồm tiếp thị sản phẩm và hoạch định chiến lược cho Tập đoàn xe hơi Mercedes-Benz.

Ông Pudwill có Bằng Cử nhân của Đại học British Columbia và là con trai của ông Horst Julius Pudwill.

Trách nhiệm:
 • Giám đốc Điều hành Tập đoàn
 • Hợp nhất
 • Tăng cường Doanh số Bán hàng Toàn cầu
 • Quản lý Đội ngũ Quản lý Toàn cầu và Hoạt động Kinh doanh

Tổng Giám đốc Điều hành

Joseph Galli Jr BSBA, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Ông Joseph Galli Jr, 62 tuổi, gia nhập Tập đoàn vào năm 2006 với vai trò là Giám đốc Điều hành của Techtronic Appliances và được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Điều hành kiêm Giám đốc Điều hành của TTI có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2008. Ông chịu trách nhiệm hợp nhất các thương vụ mua lại ở khu vực Bắc Mỹ và Châu Âu, đồng thời nâng cao tiềm năng bán hàng toàn cầu của danh mục đầu tư thuộc thương hiệu mạnh của Tập đoàn. Ông cũng chịu trách nhiệm lãnh đạo nhóm quản lý các hoạt động hàng ngày của Tập đoàn.

Năm 1980, ông Galli gia nhập Black & Decker, ông đã làm việc ở đó hơn 19 năm và nắm giữ nhiều vị trí quản lý cấp cao khác nhau, vươn lên vị trí Chủ tịch của Worldwide Power Tools and Accessories. Trong nhiệm kỳ của mình tại Black & Decker, ông chịu trách nhiệm với hoạt động giới thiệu thành công các công cụ máy hạng nặng mang Thương hiệu “DeWalt®” vào năm 1992. Sau khi rời Black & Decker, ông Galli gia nhập Amazon.com, ở đây ông đảm nhận chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành từ năm 1999 đến 2000. Từ năm 2001 đến 2005, ông là Tổng Giám đốc Điều hành kiêm Giám Đốc của Newell Rubbermaid Inc.

Ông Galli tốt nghiệp Đại học North Carolina vào năm 1980 với bằng Cử nhân Khoa học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh. Năm 1987, ông lấy bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh từ Đại học Loyola ở Baltimore, Maryland.

Trách nhiệm:
 • Giám đốc Điều hành Tập đoàn
 • Bộ phận Vận hành Sản xuất của Tập đoàn

Giám đốc Nghiệp vụ

Patrick Kin Wah Chan FCCA, FCPA

Ông Patrick Kin Wah Chan, 61 tuổi, gia nhập Tập đoàn năm 1988 và được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành năm 1990. Hiện ông đang phụ trách khối nghiệp vụ sản xuất của Tập đoàn.

Ông Chan hiện là Phó Chủ tịch của Hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài Thành phố Dongguan, ông cũng đảm nhiệm vị trí Phó Giám đốc Chi hội công cụ điện trực thuộc Hiệp hội công nghiệp thiết bị điện Trung Quốc.

Ông Chan là ủy viên của Hiệp hội kế toán công chứng và Viện kế toán công chứng Hồng Kông.

Trách nhiệm:
 • Giám đốc Điều hành Tập đoàn
 • Các Vấn đề của Tổ chức
 • Bộ phận Quản lý Tài chính của Tập đoàn

Giám đốc Tài chính của Tập đoàn

Frank Chi Chung Chan FCCA, FCPA, CPA (Đang hoạt động)

Ông Frank Chi Chung Chan, 67 tuổi, gia nhập Tập đoàn vào năm 1991 và được bổ nhiệm làm Giám đốc Điều hành vào năm 1992. Ông hiện chịu trách nhiệm về các vấn đề của tổ chức và công tác quản lý tài chính của Tập đoàn.

Ông Chan hiện là thành viên của Hiệp hội Kế toán viên được Chứng nhận và Viện Kế toán Công chứng Hồng Kông, thành viên của Viện Kế toán Công chứng ở Anh và xứ Wales và đủ điều kiện để hành nghề Kế toán viên Công chứng được Chứng nhận tại Hồng Kông.

Ông Chan hiện là Giám đốc Độc lập Không Điều hành của Gold Peak Industries (Holdings) Limited, được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông.

Non-executive Directors

Roy Chi Ping Chung GBS, BBS, JP

Giáo sư Roy Chi Ping Chung GBS BBS JP, 68 tuổi, là Nhà đồng sáng lập của TTI. Giáo sư Chung, cựu Giám đốc điều hành của Tập đoàn từ năm 1985, được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch Tập đoàn kiêm Giám đốc điều hành của Công ty vào ngày 18 tháng 04 năm 2007. Ông được tái bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc không điều hành của Công ty, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2011.

Giáo sư Chung có bằng Tiến sĩ kỹ thuật của trường Đại học Warwick, Vương quốc Anh và bằng Tiến sĩ quản trị kinh doanh của trường Đại học Thành phố Macao. Ông được bổ nhiệm làm Giáo sư đầu ngành bởi trường Đại học Warwick, Vương quốc Anh vào tháng 12 năm 2010. Ông được trao bằng Tiến sĩ danh dự chuyên ngành Quản trị kinh doanh của trường Đại học Macao và bằng Tiến sĩ danh dự chuyên ngành Khoa học của trường Đại học Warwick, Vương quốc Anh năm 2019, bằng Tiến sĩ danh dự chuyên ngành Quản trị kinh doanh của trường Đại học Lingnan năm 2015, bằng Tiến sĩ danh dự chuyên ngành Quản trị kinh doanh của trường Đại học Bách khoa Hồng Kông năm 2007 và bằng Tiến sĩ danh dự của trường Đại học Newcastle, New South Wales, Australia năm 2006. Ông được Chính quyền Đặc khu hành chính (SAR) Hồng Kông trao tặng Huy chương sao vàng Bauhinia (GBS) và Huy chương sao đồng Bauhinia (BBS) lần lượt vào ngày 30 tháng 06 năm 2017 và ngày 01 tháng 07 năm 2011. Ông cũng được Chính quyền SAR Hồng Kông bổ nhiệm làm Thẩm phán hòa giải vào ngày 01 tháng 07 năm 2005 và được trao tặng Giải thưởng Nhà công nghiệp trẻ Hồng Kông năm 1997. Vào tháng 11 năm 2014, ông tiếp tục nhận được giải thưởng Nhà công nghiệp của năm.

Giáo sư Chung luôn tận tâm với sự tiến bộ của ngành công nghiệp. Ông giữ chức Chủ tịch Hiệp hội các ngành công nghiệp Hồng Kông từ tháng 07 năm 2011 đến tháng 07 năm 2013 và đảm nhiệm chức Chủ tịch danh dự của Hiệp hội kể từ ngày 05 tháng 07 năm 2013. Ngoài ra, Giáo sư Chung còn nắm giữ các chức vụ trong nhiều ủy ban cố vấn của Chính quyền SAR Hồng Kông và là một ủy viên năng nổ của nhiều ủy ban và hiệp hội xã hội. Giáo sư Chung được bổ nhiệm vào vị trí Chủ tịch Hội đồng đào tạo nghề từ tháng 01 năm 2018 đến tháng 12 năm 2019. Ông cũng là Nhà sáng lập và Chủ tịch của Quỹ Từ thiện Tương lai Tươi sáng.

Giáo sư Chung cũng là một Giám đốc không điều hành độc lập của TK Group (Holdings) Limited, Fujikon Industrial Holdings Limited và Vitasoy International Holdings Limited.

Ủy ban:
 • Kiểm toán
 • Quyết định khen thưởng

Camille Jojo

Ông Camille Jojo, 64 tuổi, được bổ nhiệm làm Giám đốc Không Điều hành có hiệu lực từ ngày 30 tháng 10 năm 2015. Ông Jojo đã hành nghề luật sư ở Hồng Kông trong một thời gian liên tục hơn 30 năm với tư cách là một chuyên gia trong lĩnh vực (i) kiện tụng dân sự tại các tòa án tối cao của Hồng Kông, (ii) trọng tài và (iii) quản lý. Ông tốt nghiệp với Bằng Cử nhân Luật của Đại học Cardiff vào năm 1977 và đã nhận được Chứng chỉ Kiểm tra Trình độ Chuyên môn từ Đại học Luật Guildford vào năm 1978. Ông có đủ điều kiện và được nhận vào làm luật sư của Tòa án Tối cao ở Anh và xứ Wales vào năm 1980, với tư cách là luật sư của Tòa án Tối cao của Hồng Kông năm 1982 và là luật sư tư vấn và luật sư tranh cãi của Tòa án Tối cao Victoria, Úc năm 1984. Ông Jojo được kết nạp làm thành viên của Viện Trọng tài Điều lệ vào tháng 11 năm 1997. Ông là thành viên ủy ban của Hiệp hội Luật sư của Ủy ban Luật Vỡ nợ từ năm 1996 và gần đây, ông đã được cấp Quyền Hội kiến với tư cách là luật sư biện hộ cho các thủ tục tố tụng dân sự tại Tòa án Hồng Kông. Ông là Đối tác của Norton Rose Fulbright Hồng Kông và là người đứng đầu giải quyết tranh chấp tại Hồng Kông.

Independent Non-executive Directors
Ủy ban:
 • Kiểm toán (Chủ tịch)
 • Quyết định khen thưởng

Peter David Sullivan BS

Ông Peter David Sullivan, 72 tuổi, được bổ nhiệm làm Giám đốc Không Điều hành Độc lập có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2008. Trước đây ông từng giữ chức vụ Giám đốc Điều hành kiêm Tổng Giám đốc Điều hành của Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited. Ông Sullivan đã từng chịu trách nhiệm quản trị đối với các giao dịch nhượng quyền của Tập đoàn Standard Chartered tại Nhật Bản, Úc, Philippines và Ngân Hàng Bohai ở Thiên Tân, Trung Quốc. Ông cũng đã giữ một số vị trí quan trọng khác, bao gồm Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng Hồng Kông và Phòng Thương mại Anh.

Ông Sullivan hiện là Chủ tịch của Circle BMI Health LTD và Giám đốc Không Điều hành của AXA ASIA, AXA China Region Insurance Company Limited, AXA Wealth Management Ltd và AXA General Insurance Hồng Kông. Ông thôi giữ chức Giám đốc Không Điều hành trong Hội đồng Quản trị của Standard Bank Group và The Standard Bank of South Africa Limited vào tháng 05 năm 2020. Ông Sullivan là Giám đốc Không Điều hành Độc lập của Standard Bank plc London và SmarTone Telecommunications Holdings Limited, Giám đốc Không Điều hành của AXA Asia Pacific Holdings Limited được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Úc và New Zealand.

Ông Sullivan có bằng Cử nhân Khoa học (Giáo dục Thể chất) của Đại học New South Wales (Wollongong).

Ủy ban:
 • Kiểm toán
 • Bổ nhiệm

Johannes-Gerhard Hesse

Ông Johannes-Gerhard Hesse (thường được biết đến là Hans-Gerd Hesse), 61 tuổi, được bổ nhiệm làm Giám đốc không điều hành độc lập của Công ty, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 2016. Ông Hesse có bằng cử nhân Quản trị kinh doanh của trường Đại học Cologne và dày dặn kinh nghiệm về quản trị kinh doanh, chiến lược, lãnh đạo và quản trị doanh nghiệp ở Châu Âu và Châu Á.

Sự nghiệp của ông Hesse vươn tầm toàn cầu vào năm 1988 khi ông gia nhập RJ Reynolds International, một khối của RJR Nabisco Inc., nơi đây ông đã đảm nhận nhiều vị trí nghiên cứu thị trường và marketing ở Đức, trụ sở chính ở khu vực tại Thụy Sĩ và Cộng hòa Séc. Năm 1996, ông được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc khu vực Hungary và năm 1998 ông được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch phụ trách marketing khu vực Cộng đồng các quốc gia độc lập và vùng Baltic (tức Liên bang Xô-Viết trước đây). Năm 1999, JT International, một bộ phận của Japan Tobacco Inc. (“JTI”), bổ nhiệm ông Hesse làm Tổng Giám đốc khu vực Singapore, Philippines và Australasia. Ông trở thành Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc khu vực Trung Quốc vào năm 2002, đồng thời kiêm nhiệm chức Phó chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty China American Cigarette Co. JV ở Xiamen. Năm 2003, ông được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch phụ trách Chiến lược doanh nghiệp tại trụ sở toàn cầu của JTI. Năm 2007, ông Hesse tham gia Ban điều hành của JTI trong vai trò Chủ tịch Khu vực Châu Á Thái Bình Dương có trụ sở tại Hồng Kông, đồng thời đảm nhiệm các trách nhiệm quản trị và hội đồng quản trị trong các công ty liên kết của nhóm các công ty trực thuộc Tập đoàn JTI ở Châu Á. Ông từ nhiệm khỏi những chức vụ này vào cuối năm 2010. Kể từ năm 2011 trở đi, ông Hesse bắt đầu phát triển công ty đầu tư và tư vấn kinh doanh độc quyền của mình. Ông sống tại Đức và có hộ khẩu thường trú tại Hồng Kông.

Ủy ban:
 • Kiểm toán
 • Bổ nhiệm
 • Quyết định khen thưởng
 • Robert Hinman Getz

  Ông Robert Hinman Getz, 58 tuổi, được bổ nhiệm làm Giám đốc không điều hành độc lập của Công ty, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020. Ông Getz có trên 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư và tư vấn vốn cổ phần tư nhân. Ông rất giàu kinh nghiệm về vốn cổ phần công và tư nhân cũng như các giao dịch nợ và các giao dịch mua bán và sáp nhập quốc tế.

  Ông Getz có bằng Thạc sĩ quản trị kinh doanh chuyên ngành Tài chính của trường Đại học New York, và bằng Cử nhân chuyên ngành Quan hệ quốc tế, xếp hạng Khá, của trường Đại học Boston. Ông Getz hiện đang đảm nhiệm vai trò Nhà sáng lập kiêm Đối tác quản lý của Pecksland Capital, một công ty đầu tư và tư vấn tư nhân kể từ năm 2016. Trước đây, ông Getz đảm nhiệm vai trò Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của Cornerstone Equity Investors, một doanh nghiệp vốn cổ phần tư nhân đặt trụ sở chính tại New York từ năm 1996 đến năm 2016. Trước khi thành lập Cornerstone vào năm 1996, ông Getz đảm nhiệm vị trí Giám đốc điều hành kiêm Đối tác của Prudential Equity Investors và công ty tiền nhiệm là Prudential Venture Capital.

  Ông Getz đã vai đảm nhiệm trò Giám đốc của nhiều công ty công và tư của Mỹ và quốc tế trong lĩnh vực công nghệ, sản xuất, tài chính, kim loại và khai khoáng. Hiện ông Getz là Chủ tịch không điều hành của Hội đồng quản trị Haynes International, Inc. (HAYN:NSDQ), một công ty chuyên phát triển tích hợp công đặt trụ sở chính tại Mỹ và sản xuất hợp kim chuyên ngành chủ yếu dùng trong ngành hàng không và ứng dụng công nghiệp. Ông cũng đảm nhiệm vai trò Giám đốc không điều hành của Ero Copper Corp. (ERO:TSE), một công ty đại chúng thăm dò và khai thác đồng của Brazil. Trước đây, ông Getz đảm nhiệm vị trí Giám đốc không điều hành của Newmarket Gold Inc. cho đến năm 2016, đây là một công ty đại chúng thăm dò và khai thác vàng của Australia trước khi Kirkland Lake Gold mua lại vào năm 2017. Ông cũng đảm nhiệm vai trò Giám đốc không điều hành của Jaguar Mining Inc. cho đến tháng 12 năm 2019, đây là một công ty đại chúng khai thác vàng của Brazil. Ông Getz là thành viên Hiệp hội giám đốc doanh nghiệp quốc gia.

  Virginia Davis Wilmerding

  Bà Virginia Davis Wilmerding (thường được biết đến với tên gọi Ginny Wilmerding), 51 tuổi, được bổ nhiệm làm Giám đốc Không Điều hành Độc lập của Công ty vào ngày 09 tháng 04 năm 2021. Bà có bằng A.B. chuyên ngành Nghiên cứu Đông Á của trường Đại học Princeton và là cố vấn giàu kinh nghiệm về rủi ro danh tiếng và chuyên gia trong các lĩnh vực môi trường, xã hội và quản trị (ESG)

  Bà Wilmerding hiện là Đối tác của Finsbury Glover Hering (“Finsbury”), một tập đoàn tư vấn toàn cầu về truyền thông, chiến lược tài chính và các vấn đề cốt lõi, hoạt động tại Đại Trung Hoa và châu Á. Bà đã cố vấn cho lãnh đạo các công ty niêm yết hàng đầu tại châu Á, châu Âu và Hoa Kỳ về các vấn đề cốt lõi và tình hình tài chính phức tạp bao gồm các giao dịch trên thị trường vốn, quản trị và hành động, các thách thức liên quan đến địa chính trị, quản lý danh tiếng và cam kết với nhà đầu tư. Trước khi gia nhập Finsbury, bà Wilmerding là Đối tác của Brunswick Group, tại đây bà đã giúp thúc đẩy sự tăng trưởng mạnh mẽ trong hoạt động kinh doanh tại châu Á từ năm 2010 đến năm 2020.

  Trong suốt gần 12 năm làm cố vấn cho cả hai tập đoàn, bà Wilmerding luôn dẫn đầu trong lĩnh vực công nghệ, truyền thông và viễn thông (TMT) tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương và luôn trong tốp đầu thế giới về ESG và quản trị. Bà còn có kinh nghiệm phát triển doanh nghiệp và điều hành liên danh cho Hutchison Whampoa và Lucent Technologies tại Hồng Kông và Thượng Hải từ năm 1991 đến năm 1996 và phụ trách các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp cho các công ty tư nhân cung cấp dịch vụ Internet tại Mỹ. Bà giao tiếp trôi chảy bằng tiếng Quan Thoại và có thể đọc viết tiếng Trung.

  Bà là thành viên sáng lập và điều hành của 30% Club Hong Kong và là ủy viên quản trị của Princeton tại châu Á (PiA) từ năm 1997. Bà hiện là Chủ tịch của Hội đồng Cố vấn châu Á của PiA và tham gia vào các ủy ban điều hành, bổ nhiệm và phát triển. Bà đã hoàn thành Chứng chỉ Giám đốc Không Điều hành Cấp độ 7 của tờ Financial Times, bằng sau đại học chính quy dành cho các giám đốc không điều hành. Bà Wilmerding thường xuyên viết bài về các vấn đề thời sự và lĩnh vực ESG/quản trị và bà đã xuất bản cuốn cẩm nang doanh nghiệp dành cho phụ nữ năm 2006 (John Wiley & Sons).