Chính Sách Xung Đột Khoáng Sản

Là công ty sản xuất hàng đầu, chúng tôi muốn đảm bảo rằng mọi 3TG chúng tôi cung cấp và sử dụng cuối cùng trong các sản phẩm của mình không có nguồn gốc từ các Quốc Gia Được Bảo Trợ. Để đạt được điều này, TTI, nhân viên và nhà cung cấp của TTI phải tuân theo các tiêu chuẩn được quy định trong chính sách Xung Đột Khoáng Sản này.