Chất Lượng

Ngay từ ngày đầu thành lập, Chất Lượng Vượt Trội đã là trọng tâm chính của TTI.

Điều quan trọng là nhân viên của TTI phải hiểu được cách thức công ty tiếp cận chất lượng một cách toàn diện; hiểu được chất lượng đi sâu vào mọi yếu tố cấu thành tổ chức của chúng tôi, từ giai đoạn thiết kế đến sản xuất sản phẩm, từ quy trình tuyển dụng đến đào tạo phát triển khả năng lãnh đạo liên tục và từ giai đoạn thực hiện chuỗi cung ứng đến sự tương tác hàng ngày với người tiêu dùng và chuyên gia. Chất lượng chính là DNA của văn hóa TTI.