Thương Hiệu Mạnh

Các thương hiệu mạnh đáng tin cậy của TTI đại diện cho sự đổi mới, sáng tạo, chất lượng vượt trội và mong muốn của người sử dụng.

TTI đầu tư chiến lược vào những thương hiệu hàng đầu của mình, tập trung vào những giá trị cốt lõi của thương hiệu để tạo dựng lòng trung thành của khách hàng đối với thương hiệu, duy trì lợi nhuận và tối ưu hóa hoạt động bán lẻ.

TTI hoàn toàn cam kết vào danh mục các Thương hiệu Mạnh ngày càng phát triển của mình, vốn là giá trị tài sản cốt lõi của TTI. Lòng trung thành với thương hiệu là nền tảng để tăng trưởng bền vững và gia tăng lợi nhuận. Chúng tôi trân trọng các thương hiệu của mình và tất cả khách hàng đã đặt niềm tin vào thương hiệu của chúng tôi. Các thương hiệu xuất sắc của chúng tôi chính là nền tảng phát triển ở thời điểm hiện tại, trong tương lai cũng như đóng vai trò dẫn đường cho tất cả các hoạt động của chúng tôi.

270px-Milwaukee

270px-RYOBI

 

270px-Homelite

270px-Empire

 

Imperial Blades

270px-Stiletto

Kango

270px-HART

 

 

270px-VAX

270px-DirtDevil

AEG là nhãn hiệu đã đăng ký của AB Electrolux (publ) và được sử dụng theo giấy phép. RYOBI là nhãn hiệu đã đăng ký của Ryobi Limited và được Công ty cũng như các chi nhánh sử dụng theo giấy phép được cấp bởi Ryobi Limited.