Vận Hành Xuất Sắc

Vận Hành Xuất Sắc là động cơ tạo ra sức mạnh để đổi mới, sáng tạo.

Yếu tố này đảm bảo rằng mọi ý tưởng đều trở thành hiện thực từ các sản phẩm trong nhà hoặc gara đến dòng sản phẩm chắc chắn được sử dụng trên các công trường xây dựng và các dự án cơ sở hạ tầng. Vận Hành Xuất Sắc có nghĩa là kiểm tra từng khía cạnh của việc đưa sản phẩm ra thị trường và đặt câu hỏi về cách thức cải thiện hiệu quả của ngay cả những chi tiết nhỏ nhất. Đây là cam kết liên tục của TTI.

Chúng tôi phát triển theo định hướng quy trình. Nền tảng sản xuất các sản phẩm đáng tin cậy dựa trên các quy trình phân tích chi tiết của chúng tôi tập trung vào việc cung cấp các sản phẩm chất lượng cao nhất thông qua các hệ thống đo lường kỹ thuật đòi hỏi khắt khe nhất. Chúng tôi tự hào về văn hóa toàn cầu của chúng tôi liên quan đến cải tiến không ngừng với các nhà máy sản xuất ở một số châu lục cung cấp sản phẩm chất lượng, tốc độ đưa ra thị trường, tính hiệu quả và khả năng linh hoạt cho từng khu vực thị trường.

Chúng tôi đã liên kết việc phát triển sản phẩm mới với các hoạt động. Chúng tôi kiểm tra chặt chẽ từng chi tiết từ giai đoạn kỹ thuật thiết kế đến giai đoạn hậu cần trong chuỗi cung ứng để loại bỏ lỗi và cải thiện năng suất. Các nhóm vận hành của chúng tôi đã thúc đẩy khả năng tối ưu hóa các tài nguyên ở cấp độ toàn cầu và chuẩn bị sẵn sàng cho tương lai.