Vận Hành Xuất Sắc

Vận Hành Xuất Sắc là động cơ tạo ra sức mạnh để đổi mới, sáng tạo.

Đây là yếu tố đảm bảo rằng mọi ý tưởng đều trở thành hiện thực; từ các sản phẩm sử dụng trong nhà hoặc gara đến dòng sản phẩm chuyên dụng trên công trường xây dựng và các dự án cơ sở hạ tầng. Vận Hành Xuất Sắc có nghĩa là kiểm tra từng khía cạnh của việc đưa sản phẩm ra thị trường và đặt câu hỏi về cách thức cải thiện hiệu quả trên từng chi tiết nhỏ nhất. Đây là cam kết liên tục của TTI.

Chúng tôi phát triển theo định hướng quy trình. Nền tảng sản xuất các sản phẩm đáng tin cậy được dựa trên các quy trình phân tích chi tiết mà tại đó cho phép chúng tôi tập trung vào việc cung cấp các sản phẩm chất lượng cao nhất thông qua hệ thống đo lường kỹ thuật đòi hỏi quy chuẩn khắt khe nhất. Chúng tôi tự hào về văn hóa toàn cầu của Tập đoàn trong cải tiến không ngừng tại tất cả các nhà máy sản xuất trên các châu lục nhằm cung cấp sản phẩm chất lượng, đảm bảo tốc độ đưa sản phẩm ra thị trường nhanh chóng, hiệu quả và đáp ứng linh hoạt nhu cầu cho từng thị trường.

Chúng tôi đã liên kết việc phát triển sản phẩm mới với hoạt động sản xuất. Chúng tôi kiểm tra chặt chẽ từng chi tiết từ giai đoạn kỹ thuật thiết kế đến giai đoạn hậu cần trong chuỗi cung ứng để loại bỏ lỗi và cải thiện năng suất. Các nhóm vận hành của chúng tôi đã thúc đẩy khả năng tối ưu hóa tài nguyên ở cấp độ toàn cầu và chuẩn bị sẵn sàng cho tương lai.