Nhân Sự Vượt Trội

Nhân viên TTI là yếu tố dẫn đường đến thành công của chúng tôi.

Ban lãnh đạo TTI hiểu rằng khoản đầu tư lớn nhất của mọi tổ chức là đầu tư vào con người. Đội ngũ Giám đốc Điều hành Cấp cao tại TTI đóng góp kiến thức chuyên môn và kỹ năng quản lý được tích lũy qua nhiều thập kỷ làm việc để tạo nên văn hóa làm việc cởi mở đến tất cả nhân viên, từ đó thúc đẩy mọi nhân viên thảo luận các ý tưởng sáng tạo có thể mang lại tác động mạnh mẽ, tích cực đến mọi cấp trong công ty. Đội ngũ giám đốc điều hành hùng hậu, dày dạn kinh nghiệm trong các hoạt động toàn cầu của TTI là các nhà lãnh đạo đầu ngành giúp định hướng tương lai cho các danh mục sản phẩm của công ty. Trí tuệ tập thể và hiểu biết sâu sắc về xu hướng tương lai là điều giúp TTI thiết lập vị trí dẫn đầu trong ngành dụng cụ không dây nhiều thập kỷ trước khi các dụng cụ này trở nên phổ biến như hiện nay. TTI hiện đang là doanh nghiệp đột phá ở các ngành thiết bị điện và chăm sóc sàn bằng những đổi mới mạnh mẽ, phù hợp với thị trường. Đây là kết quả trực tiếp của việc lãnh đạo với tư duy tiến bộ.

Tại TTI, chúng tôi tập trung đầu tư phát triển đội ngũ lãnh đạo ở cả hiện tại và trong tương lai. Chìa khóa đáp ứng nhu cầu về đội ngũ quản lý ngày càng tăng tại TTI chính là Chương trình Phát Triển Tài năng Lãnh Đạo. Tại chương trình này, TTI đầu tư mạnh mẽ vào việc tuyển dụng tại các trường đại học, đào tạo và xây dựng lộ trình thăng tiến cho các nhân tài tiềm năng. Nền văn hóa doanh nhân đã ăn sâu được lan rộng mạnh mẽ khắp tổ chức và đội ngũ quản lý đẳng cấp thế giới. Khả năng lãnh đạo mạnh mẽ và hiệu quả giúp công ty duy trì sự tập trung mang tính chiến lược để đối mặt với các thách thức không thể đoán trước của thị trường.