Nhân Sự Vượt Trội

Nhân viên TTI là yếu tố dẫn đường đến thành công của chúng tôi.

Ban lãnh đạo TTI hiểu rằng khoản đầu tư lớn nhất của mọi tổ chức là đầu tư vào con người. Các Giám đốc Điều hành Cấp cao tại TTI đóng góp kiến thức chuyên ngành và kỹ năng quản lý tổ chức có được qua nhiều thập kỷ bằng cách tạo ra văn hóa mở cho tất cả nhân viên nhằm thảo luận về các ý tưởng sáng tạo tác động đến mọi cấp trong công ty. Đội ngũ giám đốc điều hành hùng hậu, dày dạn kinh nghiệm trong các hoạt động toàn cầu của TTI là các nhà lãnh đạo đầu ngành giúp định hướng tương lai cho các danh mục sản phẩm trong nhiều ngành. Trí tuệ tập thể và hiểu biết sâu sắc về xu hướng trong tương lai là điều giúp TTI bắt đầu thiết lập vị trí dẫn đầu trong ngành dụng cụ không dây trong nhiều thập kỷ trước khi trở nên phổ biến như hiện nay. TTI hiện đang là doanh nghiệp đột phá ở các ngành kinh doanh thiết bị điện và chăm sóc sàn bằng những đổi mới mạnh mẽ, phù hợp với thị trường. Đây là kết quả trực tiếp của khả năng lãnh đạo với tư duy tiến bộ.

Tại TTI, chúng tôi tập trung đầu tư phát triển đội ngũ lãnh đạo ở cả hiện tại và trong tương lai. Đáp ứng nhu cầu quản lý TTI ngày càng tăng là Chương trình Phát Triển Khả Năng Lãnh Đạo thông qua việc tuyển dụng đại học, đào tạo và nâng cao trình độ cho các nhân tài có nhiều tiềm năng. Nền văn hóa doanh nhân đã ăn sâu và lan rộng ra khắp tổ chức và đội ngũ quản lý đẳng cấp thế giới. Khả năng lãnh đạo mạnh mẽ, hiệu quả giúp công ty của chúng tôi duy trì sự tập trung mang tính chiến lược vào việc đối mặt với các thách thức không thể đoán trước của thị trường.