Định Hướng Chiến Lược

TTI là tổ chức phát triển theo định hướng chiến lược toàn cầu. Chúng tôi luôn chuyên tâm nghiên cứu và hoàn thiện các khái niệm chính để liên tục tăng trưởng và phát triển bền vững hơn nữa. Ngay từ ban đầu, ban lãnh đạo công ty đã xác định bốn lĩnh vực chiến lược thúc đẩy thành công. Sức mạnh tổng hợp của bốn yếu tố thúc đẩy chiến lược này tạo ra nền văn hóa hành động và đổi mới mang tính đột phá, tạo nên những thương hiệu mạnh đẳng cấp thế giới. Cơ cấu năng động của liên kết này không chỉ giúp tối đa hóa mức độ tăng trưởng và cải thiện trong mọi lĩnh vực của công ty chúng tôi, mà còn mang lại nhiều sản phẩm đổi mới, sáng tạo, chất lượng cao, cần thiết cho người tiêu dùng và chuyên gia trên toàn thế giới. Do đó, việc chúng tôi đặt trọng tâm vào chiến lược đã tạo ra một vòng tuần hoàn thành công liên tục.

Các thương hiệu của TTI được công nhận là những thương hiệu hàng đầu thế giới.

Đọc thêm

TTI đang tạo ra một làn sóng thay đổi trong nhiều ngành kinh doanh với vị trí dẫn đầu về công nghệ không dây.

Đọc thêm

Nền tảng thành công của TTI được xây dựng dựa trên hiểu biết chuyên sâu và tài năng của hơn 48,000+ nhân viên.

Đọc thêm

TTI phát triển theo định hướng quy trình và cam kết không bao giờ ngừng cải tiến.

Đọc thêm