Định Hướng Chiến Lược

TTI là tổ chức phát triển dựa trên định hướng chiến lược toàn cầu. Chúng tôi luôn chuyên tâm nghiên cứu và hoàn thiện các khái niệm chính để liên tục tăng trưởng và phát triển bền vững. Ngay từ ban đầu, ban lãnh đạo công ty đã xác định bốn lĩnh vực chiến lược thúc đẩy thành công: Thương Hiệu Mạnh, Sản Phẩm Sáng Tạo, Nhân Sự Vượt Trội, Vận Hành Xuất Sắc.

Sức mạnh tổng hợp của bốn định hướng chiến lược này kiến tạo văn hóa hành động và đổi mới mang tính đột phá trên toàn tập đoàn, từ đó tạo nên những thương hiệu mạnh đẳng cấp thế giới. Cơ cấu năng động của liên kết này không chỉ giúp tối đa hóa tốc độ tăng trưởng và cải tiến trong mọi lĩnh vực của công ty, mà còn mang lại nhiều sản phẩm đổi mới, sáng tạo, chất lượng cao và hữu ích cho người tiêu dùng cũng như các chuyên gia trên toàn thế giới. 

Các thương hiệu của TTI được công nhận là những thương hiệu hàng đầu thế giới.

Read More

TTI đang tạo ra một làn sóng thay đổi trong nhiều ngành kinh doanh với vị trí dẫn đầu về công nghệ không dây.

Read More

Nền tảng thành công của TTI được xây dựng dựa trên hiểu biết chuyên sâu và tài năng của hơn 47,000+ nhân viên.

Read More

TTI phát triển theo định hướng quy trình và cam kết không bao giờ ngừng cải tiến.

Read More